“God Stil” – modtagelse af patienten på operationsstuen

At operationspatienter kan være angste når de køres ind på operationsstuen, er ikke ny viden. Patienter reagerer og…

Læs artikel

Optimering af Læring og Transfer

Organisatorisk læring spiller en afgørende rolle for videns- og læringsprocesser inden for organisationer

Læs artikel