Programmet for FSAIOs forårskonference i Svendborg omfattede mange spændende emner, fordelt på de 2 dage. Første dag spændte bredt bl.a. med et oplæg af Professor Pia Dreyer, Aarhus Universitet, om DASYS og organisationens indflydelse på faglige spørgsmål fra råd, ministerier og styrelser. Herudover at DASYS er fast repræsenteret i f.eks. Sundhedsstyrelsen.  Læs mere på www.dasys.dk. 

Vicki Flygenring Gudmandson

Der var også fokus på mental sundhed og arbejdsglæde. Formanden for FSAIO, Oversygeplejerske på opvågningen, Herlev Hospital, Vicki Flygenring Gudmandson præsenterede et oplæg om Mental sundhed, et projekt som er gennemført på Herlev og Gentofte Hospital. Projektet var bl.a. støttet af CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation) og PS (Dansk selskab for patientsikkerhed). Et meget relevant emne som alle specialer kan have udfordringer med, og interessant at høre om baggrund og implementering af projekt Mental sundhed. Du kan læse om Mental sundhed på www.patientsikkerhed.dk 

”Verdens bedste kollega – rendyrket arbejdsglæde og motivation” var et beslægtet emne, som foredragsholder John Harmsen inspirerede os alle med. Et oplæg med humor og både sjove og alvorlige fortællinger – og jeg tror vi alle kunne genkende de karikerede personer i bussen. Men også et oplæg med stof til eftertænksomhed og læring: for at have – og være – verdens bedste kollega. 

På anden dagen var emnerne delt op i de 3 specialer: anæstesi, intensiv og opvågning. For intensivdelen var der mange spændende emner om bl.a. ernæring til kritisk syge, som er et vigtigt sygeplejefagligt område, for at sikre bedre outcome for den intensive patient. Emnet blev fremlagt af Susanne Wolff, Ph.d, Nordic Scientific Advisor and Medical Affairs Manager at Nestlé Health Science. 

Der var også et meget rørende og lærerigt oplæg omkring delir, som fylder meget på intensivafdelingerne. Oplægget blev præsenteret af ph.d. stud. Camilla Bekker fra Sjællands Universitets Hospital og var baseret på et projekt med opfølgende samtaler hos patienter, der havde haft delir under deres indlæggelse på et intensivt afsnit. Patienterne kunne huske alle detaljer fra deres delirøse tilstand, og et år efter kunne de stadig være usikre på, om det var noget de havde oplevet eller det var en hallucination. Patientinterviews blev fremvist, og gav et meget stort indtryk af, hvor store konsekvenser det har for patienterne – også på lang sigt.  

Overlæge Gundhild Kjærgaard- Andersen fra Sygehus Sønderjylland fortalte om hendes projekt: Livskvalitet blandt skrøbelige patienter efter udskrivelse fra Intensiv afdeling. Meget spændende og relevant oplæg om emnet, da alle intensive afdelinger har disse skrøbelige patienter og hvor også intensivsygeplejersker kan følge sig udfordret af, om indlæggelsen på Intensiv gavner patienten. Gundhilds ph.d. projekt forventes færdig om 3-4 år. 

Sidste indlæg fra Herlev og Gentofte Hospital og omhandlede MAT funktionen, som var skiftet fra lægestyret til sygeplejestyret. Klinisk sygeplejespecialist Heidi Knudsen fremlagde resultatet at et kvalitativ studie af fordele og ulemper ved sygeplejestyret MAT funktion. En af konklusionerne var, at det medfører faglig og kliniske kompetenceudvikling samt at det var vigtig med fælles kommunikationsredskaber f.eks. ISBAR. Projektet indikerede også, at der var indsatsområder for MAT sygeplejerskerne og der blev bl.a. iværksat SCOPE (Sociale og kognitive kompetencer til patientsikkerhed) samt afholdelse af månedlige fora for MAT sygeplejerskerne.  

I opvågningsspecialet bød andendagen på først et oplæg af Funktionsansvarlige overlæge Anne Karina Torkov og Kvalitetskoordinator Susanne Olsen, som præsenterede deres projekt fra OUH, Svendborg hospital, om patientinddragelse i den postoperative smertebehandling. Dette var et interventionsstudie hvor man kiggede på cholecystektomipatienter i dagkirurgisk regi. 

Efterfølgende fortalte Overlæge Finn Bærentzen, SUH, Køge om blok og blokanlæggelser i opvågningen. Oplægget handlede om de mange fordele ved anlæggelse af centrale og perifere nerveblokader, om at have en mutlimodal tilgang til smertebehandling og lidt om ulemper eller risici ved anlæggelse af blokader. 

Lea Hvidbjerg

De sidste 2 oplæg for opvågningssygeplejersker handlede om uddannelse og kompetence. Lea Hvidberg, opvågningssygeplejerske og Ph.d.stud., Hvidovre/Amager Hospital præsenterede den opvågningsuddannelse hun de sidste 5 år har været med til at udvikle og implementere i Region Hovedstaden – fra forskning til implementering. Sanne Skovgaard Knudsen, Oversygeplejerske Opvågning og Intensiv, MKS, Regionshospitalet Viborg delte sine erfaringer og kompetencemodel, som hun som helt ny oversygeplejerske for opvågningsafdelingen har stået i spidsen for at udvikle. Vi håber snart at kunne præsentere en artikel om Sanne Skovgaard Knudsens projekt på Dråbe-Nyt.dk. 

 

Vi kan ikke beskrive alle oplæg, men udover de der er nævnt her, vil enkelte andre blive præsenteret som selvstændige fortællinger og artikler. Vi håber dog at vores lille gennemgang kan inspirere og skabe nysgerrighed på tværs af vores 3 specialer. 

Indlægget er skrevet af faglige redaktører for dråbenyt, Gitte Høj og Louise Linding