Deltagere i forhallen på Rigshospitalet netværker og ser på udstillere.

På Rigshospitalets Symposium for Anæstesisygeplejersker deltog vi fra Dråbe-Nyt’s redaktion. Det var en spændende dag med mange relevante oplæg. Vi  hørte om Opioidfri/ besparende anæstesi (OFA) ved den svenske professor Axel Wolf fra Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Oral fiberoptisk bronkoskopiguidet intubation vs. oral macintosh laryngoskopisk intubation, ved anæstesisygeplejerske Troels Edsen fra Rigshospitalet og om Anæstesisygeplejerskens rolle i smertebehandling efter udskrivelse. Der var desuden et oplæg ved Specialeansvarlig Anæstesisygeplejerske Maria Svane Livone fra Regionshospitalet Randers om overlegen effekt af oral præmedicinering med Clonidin vs. Midazolam, på postoperativ agitation hos børn der gennemgår tonsillektomi.

Der ses på udstillinger i forhallen.

Der var tre emner med, som vi tidligere har udgivet artikler om på Dråbe-Nyt. Et handlede om vedligeholdelse af viden og kompetencer hos erfarne anæstesisygeplejersker ved Trine Nørgård Nielsen, Anæstesisygeplejerske Herning Sygehus. Hun pointerede bl.a., at det er en udfordring, at der ikke er krav til re-certificering. Hendes fulde artikel kan læses i Fag & Forskning. Et andet omhandlede gensidig respekt i et operationsteam og denne artikel af Birgitte Tørring, kan læses på Dråbenyt.dk. Karsten Lassen, Enhed for Akut Smertebehandling, Rigshospitalet præsenterede viden om den øgede samdagskirurgiske aktivitet, herunder betydningen af anæstesisygeplejerskens kompetencer til håndtering af postoperativ smertebehandling i det accelerede patientforløb. Sidst på dagen gjorde Overlæge Dorte Friis Palmquist og farmaceut Lotte Høgberg fra Giftlinjen, os klogere på rusmidler og hvordan man behandler toksiske symptomer.
Alt i alt en spændende dag, med faglige oplæg, gode udstillere og rig mulighed for at netværke, hvilket var tiltrængt i denne Corona-tid. Det er absolut relevant at deltage i disse arrangementer, også selvom man til daglig hører til i intensiv- eller opvågningsspecialet.  Tak til arrangørerne for en god dag!

Indlæg skrevet af Ansvarshavende Redaktør
Louise Linding