Som professor skal Hanne Irene Jensen dels arbejde med at optimere den sidste tid for patienter og pårørende, dels med forskningsprojekter om ’end-of-life’ samt understøtte øvrige igangværende og kommende forskningsaktiviteter på de Anæstesiologiske Afdelinger på Sygehus Lillbælt.

 

“Jeg er stolt over at være ansat på et universitet, et sygehus og to afdelinger, der vægter behandling og pleje i den sidste del af livet så højt, at der er oprettet et professorat i end-of-life care. Det er et område, jeg i mange år har interesseret mig for i min forskning, og jeg føler mig meget privilegeret over at være den første, der bliver ansat i det nye professorat”, siger Hanne Irene Jensen.

“Patienten først” er i fokus

Hanne Irene Jensen er uddannet sygeplejerske og har været ansat på Sygehus Lillebælt siden 1992. Hanne Irene Jensen har tidligere arbejdet på Grindsted Sygehus og Odense Universitetshospital og de fleste af årene har det været på intensive afsnit. Ved siden af den kliniske praksis har hun arbejdet med kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter med hovedvægt på forskellige problemstillinger om behandlingsniveau og den sidste tid. Nu glæder hun sig til at fortsætte arbejdet på Sygehus Lillebælt.
– ’Patienten først’ er en stolt tradition på Sygehus Lillebælt, og det er ikke kun ord.

“Vi ønsker, at det skal gennemsyre alle aktiviteter inden for hospitalsbehandling og forskning. Jeg vil gerne fortsætte med at bidrage til forskning, der har en direkte indvirkning på patientbehandling og på patienters liv – især i forbindelse med behandling og pleje i den sidste del af livet med involvering af både patienter og pårørende”, siger hun.
– Professoratet vil være med til at sætte fokus på behovet for fælles beslutningstagning – også i den sidste del af livet. Det sker med stor respekt for den enkelte patients ønsker for behandlingsniveau og for grad af involveringer i beslutninger. De fleste patienter er en del af en familie, og hvis patienterne ønsker det, er inddragelse af pårørende også et meget vigtigt fokusområde.

 

Foto: Charlotte Dahl, Sygehus Lillebælt.

Artiklen er skrevet af kommunikationskonsulent Mads Lorentzen Leth, Sygehus Lillebælt. Redigeret af Faglig Redaktør Gitte Høj, Dråbe-Nyt.