Dråbe-Nyt’s redaktion deltog i konferencen der løb af stablen 19.-22. september 2023 i Amsterdam, med temaet:

”The world starts outside your comfortzone”

Der var fokus på at netværke på kryds og tværs og på at tænke nyt og anderledes. Der var deltagere fra 16 lande og det faglige fokus for konferencen lå på grøn omstilling, sundhedsteknologi og innovation og uddannelse af opvågningssygeplejersker. Det var tre spændende dage med blandede oplæg fra den perianæstetiske verden. Vekslende mellem korte parallelle præsentationer, hvor det var muligt at vælge sig ind på lige netop det, der var relevant for ens egen praksis, og større fælles foredrag for alle deltagere. Og vi kunne konstatere, at på alle områder er Danmark godt med. Flere gange fik vi den tanke at ”det gør vi da allerede i Danmark”.

Keynote Speaker Vera Meeusen, CNC Princess Alexandra Hospital Brisbane, Australia, startede med et oplæg om balancen mellem comfortzone og learningzone – om at man skal forlade sin comfortzone for at udvikle sig, men man skal ikke for langt ud, da frygten så kan blokere for læringen.

Et andet indlæg var fra Erik Hein og Ruben Verlangen, Groningen, Holland, simulationstræner for bl.a. ambulancepersonel, om at præstere under pres. “Excellence dosn’t come by accident” – det kræver træning – og gerne træning under pres, hvor fokus på åndedræt og hjertefrekvens hjælper med at præstere. Simulation er mere effektivt hvis man udfører det i lav dosis men med høj frekvens – det er bedre 1 time/mdr. end 1 dag/år.

 

 

Selvom vi gør det godt i Danmark, er der dog plads til forbedring, ikke mindst ift. den grønne omstilling. Sundhedsvæsenet verden over står for 10% af al CO2-udledning, og der er flere ting vi kan gøre for at passe bedre på miljøet. Oplægsholdere Dominique Foss og Niek Sperna, fortalte i deres oplæg ”Greening the operating room”: From footprint to handprint om, hvordan projekter på Amsterdam UMC (University Medical Center) har fået medarbejdere til at have en mere grøn tilgang. F.eks. anvendes mere flergangsudstyr og der sorteres affald i stigende grad. Vi fik inspiration til at gå hjem og gøre endnu mere ift. grøn omstilling. Hovedbudskabet var mantraet: “Reduce – Reuse – Recycle”. De fangede alles opmærksomhed med en video af kunstner Maria Koijck, som efter at have gennemgået en mastektomi, havde lavet en video med al det affald, der var blevet produceret under hendes operation. Se den tankevækkende og udtryksfulde video her: https://www.youtube.com/watch?v=ajneXFJ1k2I

Danmark var flot repræsenteret på konferencen med hele 13 posters og 6 mundtlige præsentationer. Og det var Danmark der løb med priserne. Lea Hvidberg Baunegaard, Rigshospitalet vandt prisen for bedste mundtlige oplæg: “Discharge of the high risk patient“. I dette oplæg fortalte Lea om den konflikt der nogle gange opstår mellem, patientsikkerhed og god sygepleje på den ene side og opretholdelse af et højt flow i opvågningsafdelingen, på den anden.

Vi fra Dråbe-Nyt redaktionen vandt prisen for bedste poster. Posteren omhandler skabelsen af Dråbe-Nyt og hvordan vi – og alle jer forfattere – formidler og deler viden. Med priserne følger et legat til deltagelse i næste ICPAN konference i Dublin i 2025.

Det var en stor fornøjelse at høre danske Sine Eriksen fra Bispebjerg Hospital i København fortælle om, hvordan systematisk screening for delir har været med til at reducere forekomsten af ”uhensigtsmæssig opvågning”, samt givet personalet et fagligt sprog for den upassende opførsel som nogen patienter udviser på opvågningsafdelingen. Flere faktorer synes at spille ind ift. risiko for at udvikle postoperativ delir. Det drejer sig om ASA-score, sedationstype og sedationslængde. Sine viste også afdelingens hæklede ”sprutter” frem og kom med andre forslag til non-farmakologisk sygepleje, der kan være med til at reducere forekomsten af delir. Flot oplæg med fokus på sygeplejen. Du har mulighed for at opleve Sine, når Netværksgruppen af Opvågningssygeplejersker Øst inviterer til faglig aften 21/11-23 på SUH-Køge (se opslag og tilmelding her: Invitation FSAIO temaaften 21.11.23).

 

Der var også et par oplæg om sundhedsteknologi bl.a. et oplæg om AI (kunstig intelligens) fra Bart Geerts, CEO HealthPlus AI, Holland. AI bruges allerede nu indenfor sundhedssektoren f.eks. indenfor billedediagnostik og overvågning. Iflg. Bart vil AI ændre vores arbejdsgange, men kan ikke overtages vores job da det kliniske blik, relationen til patienterne, nærvær m.v. ikke kan udføres af AI. Men AI bruges meget i uddannelser, så måske fremtidens sygeplejersker ikke har samme tilgang til patienterne?

Fra Aarhus Universitets Hospital præsenterede Maja Sørensen og Rikke Aalund Knudsen en App, som de havde fået udviklet til patienter med akut appendicitis. Patienterne fik tilbudt app’en i skadestuen og den informerede patienten om hele processen fra indlæggelse, operation, opvågning og til udskrivelse. App’en indeholdt både tekst, foto og film og den er udviklet i samarbejde med Emento. Via dette link https://www.emento.dk/ kan du se hvordan en app kan hjælpe patienter før, under og efter operation. Spændende tiltag som helt sikkert vil brede sig til flere områder.

Der var mange indlæg om uddannelse af perioperative sygeplejersker. Der var spændende tiltag fra hele verden. Blandt andet brug af QR koder i uddannelsesmaterialer, modulopbyggede intensiv- opvågnings- og anæstesiuddannelser, så skift til en anden specialuddannelse blev nemmere, digitale kompetencekort og flere andre spændende tiltag.

Afslutningen på konferencen var en “Rundbordssession”, hvor alle deltagere var delt i grupper og skulle diskutere fire spørgsmål. Til sidst blev de bedste svar præsenteret og hædret i den store sal.

De fire spørgsmål kan I drøfte på jeres egen afdeling:
  • What initiatives to reduce, reuse, recycle do you have in your department?
  • What innovation project has your department developed?
  • Wich initiatives has your department taken, to effectively reduce stress?
  • How are new competentives meassured by new staff?
Redaktionen takker for endnu en inspirerende konference og takker FSAIO for økonomisk støtte.