PEEPtalk's vision

PEEPtalk er en selvstændig forening, der formidler faglige nyheder og artikler til anæstesi-, intensiv- og opvågningssygeplejersker via www.PEEPtalk.dk

Visioner for PEEPtalk

Redaktionen bag PEEPtalk har en vision om at skabe et tidssvarende og moderne medie, der er synligt, levende og lettilgængeligt på relevante platforme. De ønsker at fremme samarbejdet på tværs af specialer, sygehuse og regioner og udbrede kendskabet til den højt specialiserede sygepleje, som specialerne repræsenterer.

PEEPtalk skal give inspiration til at udvikle – og være formidler af ny viden inden for anæstesi-, intensiv- og opvågningssygepleje. Vidensdeling er det bærende element for PEEPtalk og derfor skal artikler og indlæg være fagligt funderet. Redaktionen sikrer dette ved at være i tæt dialog med skribenten og er aktive i udarbejdelsen.

Redaktionen ser som et mål, at de er synlige, tilgængelige og er i dialog med brugerne for at skabe interesse for faget og promovere specialerne og mulighederne inden for dem.

Endvidere er redaktionen opsøgende i forhold til ny viden både nationalt og internationalt, og vil med PEEPtalk skabe mediet, hvor viden om anæstesi-, intensiv- og opvågningssygepleje er samlet.