Kvalme og opkastning efter anæstesi og operation (postoperative nausea and vomiting, PONV)
forekommer hyppigt. Op til 30 % af patienterne kaster op, og 50% oplever svimmelhed. Op til
80% af højrisikopatienter kan opleve PONV.
Ud over øget ubehag for patienten kan PONV medføre operationskomplikationer, forlænget
ophold i opvågningen og hospitalsindlæggelse, og dermed øgede omkostninger.
Anæstesiudvalget under Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin (DASAIM) nedsatte
derfor i september 2015 en arbejdsgruppe med det formål at besvare følgende spørgsmål:
Hvad er den bedste farmakologiske forebyggelse og behandling af postoperativ kvalme og
opkastning?

Følg linket herunder og læs den nye vejledning i Forebyggelse og Behandling af Postoperativ Kvalme og Opkastning, netop udgivet af DASAIM.

http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2021/05/DASAIM-PONV-vejledning-2021.pdf