Det 9. Anæstesisymposie på Rigshospitalet, blev åbnet af Vicedirektør Susanne Poulsen RH/Glostrup 17/11-22 og der var sammensat et godt program på tværs af RH’s forskellige centre. Der var over 150 fremmødte, samt en masse repræsentanter fra medicinalindustrien og vi blev mindet om også at udnytte muligheden for networking. 

Som opvågningssygeplejrske og medlem af redaktionen på Dråbe-Nyt, var jeg endnu engang så heldig at få mulighed for at deltage, i et utrolig spændende anæstesisymposium. Jeg har nu flere gange oplevet, at emnerne som er rettet primært og direkte mod anæstesi eller intensiv, absolut er relevante for min praksis som opvågningssygeplejerske, men der er ikke altid mulighed for at deltage i symposier, fagdage eller temaaftener som ikke er rettet specifikt til ens eget speciale. Det er en af de mange fordele og glæder jeg får, ved at være en del af det spændende og udviklende redaktionsarbejde. 

Operation Room Black Box: Jeanett Strandbygaard, afdelingslæge på JMC, præsenterede projektet Operating Room Black Box, et pilotprojekt der startede på rigshospitalet for 2 år siden. Med denne nye tekniske platform på operationsstuen kan man indsamle data fra mange forskellige kilder, og dermed se på årsagssammenhænge med hidtil utilgængelige data.  

Operating Room Black Box er oprindeligt udviklet af professor i kirurgi Teodor Grantcharov fra St. Michael’s Hospital i Toronto, Canada i samarbejde med University of Toronto og Air Canada.   

Jeanett Strandbygaard fortalte om projektes modtagelse og om både medarbejdernes og patienternes oplevelser med implementeringen. 

Du kan læse mere om projektet her: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/innovation-og-udvikling/operationsstuens_black-box/Sider/generel-information-om-or-black-box.aspx 

DIVA Patienter og Pvk Guidelines: Et par oplæg handlede om PVK anlæggelse og om at være DIVA-patient (Difficuilt IntraVenous Access). Der blev af Klinisk Sygeplejespecialist, Malene Birklund, sat fokus på at respektere patienternes egne erfaringer og oplevelser med at blive stukket, samt at huske at det er patienterne ligeså meget som det er vores kolleger vi hjælper, når vi kommer ud til afdelingerne for at anlægge vanskelige PVK’er. Og anæstesisygeplejerske Louise Graff Pedersen, fortalte om Kompetencestøttende PVK-undervisning som er indført og implementeret på SUH Roskilde. 

Kulturmøde og Kontinuitet – fra anæstesi til opvågning: Jørgen Rene Jensen, anæstesisygeplejerske på RH, fortalte om perioperativ kontinuitet hvor han havde set på overleringen fra anæstesi til opvågning. Måske ikke så overraskende viste hans projekt bl.a., at kvaliteten af overleveringen blev forringet, ved skift af personale undervejs i anæstesien. 

Hvad der tilgengæld var blevet tydeliggjort, som en meget stor gene for patienterne var, at rigtig mange af dem, savner deres underbukser når de vågner i opvågningen. 

Sygepleje i Anæstesisygeplejen – en kerneopgave: Henriette Simone Petersen, anæstesisygeplejerske og cand.cur. præsenterede først et kort historisk tilbageblik og talte herefter om fagidentitet for anæstesisygeplejersker og om at det kan være svært at forene sygeplejen med driften. 

Hverdagsdiskrimination: Efter frokost fortalte Mira C. Skadegård, adjunkt ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg universitet om den utilsigtede diskrimination vi alle kan risikere at uvøve, selv i den bedste mening, men pointen er, at virkningen er vigtigere en intentionen. Hun talte om forskellighed, om social bæredygtighed og om den forforståelse vi alle bære med os, også på baggrund af et historisk efterslæb. Vi kan alle bære arv og norm med os som skaber en reproduktion af diskrimination. Diskrimination er defineret som negstiv forskelsbehandling. Vigtigst var mod og villighed til at erkende og validere oplevelsen af diskrimination, samt at tage ansvar for sim egen rolle ifm. Diskrimination uden at fokusere på skyld men i stedet på ønsket om viden. 

I børnehøjde hele vejen rundt – Samarbejde om det gode perioperative børneforløb: v/oversygeplejerske Bettina Oster Storm, oversygeplejerske Mariann Chatterton, funktionsledende overlæge Mette Veien, anæstesisygeplejerske Lene porskjær Dall og opvågningssygeplejerske Tina Ravn Skaarup – AUH-Skejby.  

De fortalte alle om, hvordan de har fået hele ”centeret” i gang og egentlig oprettet en afdeling som ikke rigtig fandtes i forvejen. Om hvordan de hjælper hinanden på tværs af specialer i afdelingen og har fået patientforløbene op at køre. 

Dagen blev afrundet ved Klinisk Sygeplejespecialist Lars Holm HovedOrtoCenteret på Rigshospitalet. 

Indlæg er Skrevet af Ansvarshavende Redaktør
Louise Linding