Læge Nina Kvorning sad klar foran skærmen, med et 2 timers oplæg omkring smertefysiologi. Nina er Overlæge og specialist i anæstesi og intensivbehandling og har i mange år forsket i og arbejdet med smertebehandling, bl.a. i forbindelse med kroniske smerter og palliativ behandling.

I oplægget fik vi en gennemgang af de forskellige smertetyper – hvordan det somatiske- og det visceral-sensoriske system adskiller sig samt forskellen på akut og kronisk kronisk smerte. Nina forklarede hvor og hvordan smertestimuli passerer gennem vores nervesystem og bliver modificeret undervejs, ved transduktion, transmission, modulering og perception.

Nina introducerede også begrebet “Nociplastisk Smerte”, hvor ellers smertefrie impulser opleves som smertelige og smerten fortsætter længere efter stimuli. Systemet er opreguleret både perifert og centralt – der sker en såkaldt overreaktivitet, ofte som følge af længere tids modulering på baggrund af kroniske smerter.

Fra 1. januar 2022 træder en ny revideret sygdomsklassifikation i kraft, ICD-11 (International Classification of Diseases) fra WHO. I denne 11. udgave, er kroniske smerter medtaget som en selvstændig diagnose. Og Ninas ønske er, at der med ICD-11 kommer fokus på smerter som diagnose, på lige fod med hjerte-, lungelidelser, diabetes eller andre kroniske tilstande. Kronisk smertesituation som primær diagnose bør have langt større opmærksomhed ved præsamtale – det kræver en detaljeret postoperativ plan og rådgivning samt eventuel opfølgning efterfølgende.

Undervejs blev der også mulighed for at diskutere cases i mindre virtuelle grupper, som vi blev “sendt ud i”. Det er jo en af fordelene vi har lært af de vilkår Covid-19 underlægger os – nu får vi mulighed for nemt og hurtigt at sidde i grupper på tværs af sygehuse, specialer og regioner – og kan lynhurtigt hentes tilbage til fællesrummet igen, uden unødvendige forsinkelser eller forstyrrelser.

Vi siger tak for en spændende og fagligt både udfordrende og udviklende aften, fra hver vores skærm.

Indlæg skrevet af opvågningssygeplejerske Louise Petersen, Ansvarshavende redaktør
Indlæg skrevet af Louise Petersen,
Ansvarshavende Redaktør og
Opvågningssygeplejerske