På Regionshospitalet Gødstrup har vi et fagligt fællesskab kaldet Journal Club, som er åbent for alle anæstesi-, intensiv-, operations- og opvågningssygeplejersker. Formålet med fællesskabet er at læse og diskutere faglige artikler og give sygeplejerskerne mulighed for at tilegne sig ny faglig viden og få indsigt i forskellige typer forskning og hvordan man forholder sig kritisk til dette.
Det er valgfrit at deltage og der er typisk 5-12 deltagere pr gang. Hvert forår og efterår mødes Journal Club i en time efter arbejde, fire gange pr. halvår, og afdelingen honorerer dette med timeløn. 

Journal Club blev opstartet i foråret 2023 af vores forskningsansvarlige sygeplejerske, som også leder det og står for at udvælge en ny artikel til hver session.  

Artiklerne er typisk på engelsk, af nyere dato og dækker et eller flere af de fire specialer, så de kan anvendes i klinisk praksis. Der bliver valgt artikler baseret på forskellige metoder, som fx systematiske reviews og metaanalyser, randomiserede kontrollerede studier, delphi studier, kvalitative undersøgelser mv. Den udvalgte artikel og analyseredskabet CASP, som passer til den valgte metode, sendes ud på mail og alle deltagere læser artiklen inden mødet. Dette sikrer, at alle har en forudsætning for at deltage i diskussionen.

CASP

  • CASP står for Critical Appraisal Skills Programme. Det er nogle tjeklister, som oprindeligt er udarbejdet af National Health Service i Storbritanien, og de kan bruges til at vurdere både kvantitativ og kvalitativ forskning.

Ved møderne anvendes CASP til en systematisk gennemgang af artiklen. Alle bidrager til diskussionen, hvilket skaber mange gode faglige refleksioner om de enkelte emner. Der kommer ofte nye perspektiver fra sygeplejersker, der normalt ikke arbejder med det konkrete emne til dagligt. 
Vores forskningsansvarlige sygeplejerske fungerer som facilitator og uddyber gerne bl.a. metoder og teori, hvis der er brug for det. 
Journal Club er med til at udbygge netværket blandt sygeplejerskerne og forbedrer vores tværfaglighed og en deltager udtaler: “Det er spændende og man bliver altid klogere. Samtidig synes jeg, at det er vigtigt at holde sig opdateret på forskning og hvad der rør sig.” 

 

Artiklen er skrevet af:

Christina Bay Rahbek

Faglig redaktør, Christina Bay Rahbek