”Vi kan ikke ændre hele verden, men vi kan ændre hele verden for et menneske ad gangen”

Citatet stammer fra chefkirurg Gary Parker fra USA, som har arbejdet for organisationen Mercy Ships siden sidst i 80’erne og jeg kan kun tilslutte mig. Jeg er stolt af at have været med i processen. 35 patienter har jeg været med til at bedøve på fire uger.

 

Skrevet af Dorte Söderberg, Anæstesisygeplejerske på OUH, SD i klinisk uddannelse, Formand for FSAIO siden 2013. dsoederberg@gmail.com

Patienterne var eksempelvis invaliderede af medfødte misdannelser eller store tumorer, som de vil dø af på sigt uden behandling. Der var børn med senfølger efter forbrændinger og der var kvinder med fistler i underlivet efter lange fødselsforløb. Patienterne screenes måneder før skibet lægger til og det er et stort logistisk arbejde i at planlægge operationsforløb med de rette kirurger/specialister. Organisationen har kapacitet til at hjælpe ca. 10 % af de patienter som møder op med et behandlingsbehov.

Kø til screening

Jeg arbejdede om bord som anæstesisygeplejerske i fire uger i januar-februar 2019, mens skibet lå i Conakry, Guinea. Guinea har 12,7 millioner indbyggere. Alle disse mennesker har ikke en chance for behandling i et land med kun syv anæstesiologer og 20 anæstesisygeplejersker. Desuden er egenbetalingen til hospitalsbehandling så høj, at ingen almindelige mennesker har råd.

Det er ikke muligt at uddanne sig til anæstesisygeplejerske i Guinea, så enten er man uddannet i udlandet eller sidemandsoplært. De lokale sygeplejersker har meget lidt at gøre godt med: De bedøver med halothane, suxa og sparsomme mængder smertestillende af ustabil leverance. Monitorering har de næsten ikke til rådighed, men de udvikler et knivskarpt klinisk blik.

Sideløbende med den kirurgiske og rehabiliterende indsats ser Mercy Ships det som sin mission at træne og uddanne det lokale sundhedspersonale og landbrugsteknikere, så indsatsen kan spores, efter at skibet er sejlet igen. Jeg havde den ære at være mentor for en lokal anæstesisygeplejerske i en uge og fik derfor et indblik i de lokale vilkår.

Om bord

Storebæltsfærgen Dronning Ingrid har undergået en forvandling, siden jeg sidst var om bord på vej fra Fyn til Sjælland. Der er nu køjeplads til 450 frivillige fra hele verden, og hvor togene holdt under overfarten er der nu fire topmoderne operationsstuer, fire opvågningspladser, to intensivpladser og 75 sengepladser fordelt på fire afsnit. Sengene kan klodses op, så far eller mor kan ligge under sengen og sove.

Cafeteriet ligner sig selv og her indtages tre hovedmåltider hver dag. Det er fantastisk at sidde her med lukkede øjnene og bare høre de utrolig mange sprog og forskellige slags engelsk, der tales.

At bo i en seks-mandskahyt på 20 m2 kan da bestemt være en udfordring, men hvis man er åben og lidt ”elastisk”, kan det også blive starten på nye venskaber.

På hospitalsskibet Africa Mercy ser man kun glade ansigter blandt personalet, for alle på skibet har selv valgt at være her og har endda lidt afsavn for at komme om bord. Alle betaler selv rejse, kost/logi, vaccinationer og lommepenge. Ingen får løn. Man arbejder sammen om en fælles sag – patienten.  Alle personalegrupper er vigtige og helt nødvendige for patientens behandling, hvad enten det er maskinmesteren, kirurgen eller de, der laver mad til cirka 500 mennesker dagligt, og alles indsats værdsættes.

Kirurgen eller sygeplejersken kan lige så godt vaske gulvet efter endt operation, som den lokale oversætter kan.

Anæstesisygeplejerskers titel er ” anesthesia assistant” uanset den uddannelsesmæssige baggrund. Har man en uddannelse svarende til den danske, kan man arbejde med samme kompetence som herhjemme. Det kan f.eks være hollandske, franske eller amerikanske anæstesisygeplejersker. Det drejer sig om kommunikation og hvad man er tryg ved! Har man en uddannelse fra Tyskland, England eller Australien er man vant til en mere assisterende rolle. Der er brug for mange andre typer sygeplejersker og man kan orientere sig om behovet på den internationale hjemmeside.

Når man tænker på, hvor store ”kultur”-forskelle, der kan være på et operationsafsnit herhjemme, så er det fantastisk at opleve, hvor smidigt samarbejdet kan fungere på en stue med op til otte forskellige nationaliteter repræsenteret. Her hersker ægte ”teamspirit”

På skibet arbejdes efter guidelines, WHO-standarder og stor opmærksomhed på ressourcer. Alt om bord er sejlet eller fløjet ind, så spild minimeres.

Mange frivillige er drevet af deres tro og religiøse overbevisning, andre er blot drevet af ønsket om at gøre en forskel for fattige og syge. Der er plads til alle i gensidig respekt.

Noget af det vigtigste i mit liv

Mine uger som anæstesisygeplejerske på Mercy Ships i Guinea ligger nu bag mig og jeg er ikke helt den samme som før. Det giver perspektiv på både det professionelle og det personlige liv at opleve så store forskelle i livsbetingelser, økonomi og sundhed lige udenfor døren – og forskelle i måden at takle udfordringer på.

Som formand for FSAIO er frivilligt arbejde ikke ukendt for mig. I stedet for løn får man nye venner, netværk, kompetencer og masser af oplevelser.

At arbejde om bord på Africa Mercy er noget af det vigtigste, jeg har lavet i mit professionelle liv og jeg er i fuld gang med at spare sammen til at komme af sted igen.


 

 

Mercy Ships er en international NGO med fokus på humanitært nødhjælpsarbejde. Organisationen, som drives af donationer fra hele verden, hviler på et kristent livs- og menneskesyn.

Den tidligere danske storebæltsfærge, Dronning Ingrid blev opkøbt af Mercy Ships og ombygget til et moderne hospitalsskib, Africa Mercy, som har sejlet siden 2007.

På skibet opereres mennesker, som ikke har en chance for behandling i deres eget land. Samtidig lægges der vægt på uddannelse af lokale læger, tandlæger og sygeplejersker. Behandlingen er gratis for patienterne og alle om bord arbejder frivilligt.

Mercy Ships opererer fortrinsvist i Vest Afrika, hvor det ligger til kaj– p.t. i Senegal – fra august til juni. Hver sommer sejler skibet til Tenerife til to måneders vedligehold. Et nyt og meget større hospitalsskib” Global Mercy”, er ved at blive bygget og forventes færdigt i 2020.

 

Referencer: 

https://mercyships.dk/
https://mercyships.org/