Rigshospitalets årlige symposium for anæstesisygeplejersker rummede igen i år en bred vifte af bidrag med både mundtlige oplæg og postere. Vi bringer her et lille udpluk af de oplæg, der gjorde størst indtryk.

In-situ undervisning i hverdagsomgivelser

Cecilie Rogge, klinisk sygeplejespecialist, lagde ud med at præsentere et nyt tiltag, man har taget i brug på Dagkirurgisk Afdeling, Hvidovre Hospital. På afdelingen har man ingen anæstesisygeplejerske på gangen, og hjælp til uventede vanskeligheder, kan derfor være lidt tid undervejs.

Efter casegennemgang af en akut hændelse, hvor anæstesisygeplejersken kunne have haft behov for hjælp, blev det klart, at der var et behov for træning i håndteringen af lignende akut opståede situationer.

Fra ‘ide til handling’: En utilsigtet, akut hændelse opstår og afføder ideen og initiativet til simulationstræning.

Cecilie nedsatte derfor en arbejdsgruppe og udarbejdede, sammen med udviklingskonsulent og anæstesisygeplejerske Jesper Friis-Hansen, et undervisningsforløb baseret på in-situ simulationstræning for alt personalet på operationsgangen. Forløbet fandt sted afdelingens operationsstuer i kendte omgivelser og sammen med kolleger.

Mange af os har sikkert befundet os på forskellige simulationskurser og følt os udfordret af at både skulle fokusere på casen, nye ansigter, apparatur og en mere eller mindre livagtig plastik-mannequin. Derfor har Cecilie måske fat i en god idé, når hun flytter undervisningen ind i omgivelser, der ikke bare efterligner, men faktisk er identiske med samme arena som den, hvori hverdagsproblemerne udspiller sig.

Anæstesisygepleje med bæredygtige valg

Et andet oplæg, der gjorde indtryk og tilmed vandt publikumsprisen, var specialeansvarlig Mette Skriver Revsbecks oplæg om anæstesi og cirkulær ressourceøkonomi.

Ventilationsmasker består af forskellige ftalatfri plastdele og er derfor lette at genanvende.

På Rigshospitalet – Glostrup har Mette taget fat i affaldshåndteringen og sat spørgsmål ved om vi, som anæstesisygeplejersker, kan være med til at reducere anæstesiafdelingernes store affaldsudledninger.

Brugte ventilationsmasker omdannet til genanvendeligt plastikgranulat.

I sit arbejde fandt Mette ud af, at det ikke er alle plasttyper der egner sig til genanvendelse. I sit pilotprojekt havde Mette derfor taget fat i de brugte ventilationsmasker og fandt ud af, at netop de med stor fordel kunne flyttes fra forbrændingsaffald til genanvendelse. For at rykke ved udviklingen, pointerede Mette, at vi som sygeplejersker, bør vende os til at gå mere ind i kampen om udbudsrunderne, og derved præge udviklingen, så der i højere grad lægges vægt på arbejdsmiljø og klima.

Dexdor og vågen sedation

Overrækkelse af prisen for bedste poster gik til Trine Vive og Tina Eldahl fra Odense Universitetshospital. På deres afdeling har de hidtil udført kryoablation af nyretumorer i generel anæstesi.

Tillykke til Trine Vive og Tina Eldahl fra Odense Universitetshospital med prisen for årets bedste poster.

Med denne nye måde at sedere på, har de taget anæstesimidlet Dexdor i brug, og derved både øget patientsikkerheden og mindsket udskiftningstiden mellem operationerne.

 

 

 

 

Skrevet af Louise Munk,
Redigeret af Iben Tousgaard, Dråbe-Nyt.