Den 3. oktober afholdt Aalborg Universitetshospital sit 4. intensive Symposium. Antallet af tilmeldinger var rekordstort! Hele 120 sygeplejersker var mødt op, hvoraf godt halvdelen kom fra andre af landets regioner.

I referatet nedenfor kan du læse udvalgte udpluk fra dagen.

Innovation er ét af svarene på de udfordringer sundhedsvæsenet står overfor.

Hverdagsforsker ph.d. Annemette Digmann indledte dagen med et inspirerende oplæg om innovation som ét af svarene på de udfordringer, som mange offentlige medarbejdere oplever. Ifølge hende skal innovation give gode ideer til det, der giver merværdi for organisationen. Vi skal lytte til hinandens, patienters og pårørendes ideer, spørge ind og turde være dristige og eksperimenterende – sige ja i mindst fem minutter, før vi siger nej. Vi skal være, men også huske at værne om ildsjæle – også selvom de kan være irriterende. Alting handler ikke nødvendigvis om store forandringer, men i mange tilfælde om små justeringer, der skaber merværdi. Annemette Digmann er selvstændig følge- og aktionsforsker. Hun studerer og interagerer med dét der foregår i organisationer og mellem mennesker – annemettedigmann.dk. Hun satte mange tanker i gang og der blev åbnet op for forslag til små forandringer, der kunne gennemføres uden tilførsel af ressourcer.

Oplevelsen af tørst er et altoverskyggende problem for den intensive respiratorpatient

I tråd med Digmanns opfordring, til at spørge ind, fortalte anæstesisygeplejerske Caroline Lütkemeyer fra anæstesiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital om sit projekt hvor hun havde spurgt 12 intensive patienter om deres oplevelse af tørst. Temaerne, hun kom frem til på baggrund af deres svar var: Den altoverskyggende tørst, en anderledes fornemmelse i munden, betydningen af at være frataget muligheden for at stille tørsten og vanskeligheder forbundet med tørst. Hun konkluderede at tørst er et altoverskyggende problem, som fortsat ikke kan afhjælpes effektivt. Måske er det en problemstilling, der lige præcis kræver at vi stiller innovative spørgsmål, for visionen må vel være, at vores patienter ikke oplever tørst?

Den trakeostomerede patients synkefunktion

I forlængelse af Carolines oplæg talte ergoterapeut Heidi Yde Herrig, Aalborg Universitetshospital, om sit projekt, hvis primære formål var at undersøge trakeostomipatienters grad af synkebesvær, smerter, sult, tørst og kvalme. Sekundært hvilke mad- og drikkevarer patienten kunne have lyst til. Hun konkluderede ved anvendelse af Blue Dye test, at 60 % af de trakeostomerede havde normal synkefunktion, 10 % kunne ikke synke. Der var ingen patienter, der ikke oplevede tørst i en eller anden grad, hvilket understøtter Carolines resultater. 40 % oplevede sult. Yoghurt, is og drikke i al almindelighed var de foretrukne føde- og drikkevarer. Fremadrettet er der igangsat et samarbejde med køkkenet, sygeplejersker og læger i forhold til at optimere eller udvikle kost med konsistenser og smagsoplevelser tilpasset den enkelte patient.

En medrivende fortælling fra en ressourcestærk patient med et solidt netværk

Rikke Schmidt Kjærgaard, ph.d., direktør, forfatter og foredragsholder havde et rørende, stærkt og medrivende oplæg om sin tid som patient. Det er altid stærkt inspirerende at opleve indlæggelse på et sygehus og rekonvalescens ud fra en patients perspektiv og i dette tilfælde også ud fra den nærmeste pårørendes perspektiv. Rikkes oplæg gav stor lyst til at læse hendes bog fra 2018 ”Blink: Da jeg mistede livet og lærte at leve”.

Kan forventningsafstemmende samtaler fremme samarbejdet mellem de pårørende og de sundhedsprofessionelle?

Intensivsygeplejerske med særlig funktion – udvikling, uddannelse og undervisning Charlotte Daugbjerg, Aalborg Universitetshospital, tog tråden op med de pårørende, for kan vi, ved at gennemføre forventningsafstemmende samtaler med de pårørende, fremme og udbygge samarbejdet mellem dem og de sundhedsprofessionelle? Et Projekt, der gennem samtaler og efterfølgende interviews med de pårørende undersøger dette, er netop startet på afsnit NOTIA på Aalborg Universitetshospital og vi forventer at have et resultat, når vi mødes til det næste intensive symposium.

Der kræves et fortsat implementeringsarbejde af smertevurderingsredskabet CPOT

Intensivsygeplejerske med særlig funktion – udvikling, uddannelse og undervisning Maria Pindstrup Søndergaard, Aalborg Universitetshospital, spurgte om der var tværfaglig enighed om smertevurderingen af patienten, og refererede til et igangværende implementeringsprojekt om anvendelsen af CPOT som smertevurderings-redskab. Undervejs knyttede hun smertevurdering op på Fundamentals of Care og operationaliserede således den teoretiske ramme. Hun konkluderede på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, at en del læger fortsat knytter smertevurderingen op på klinikken og egne observationer, mens sygeplejerskerne i stigende grad anvender CPOT. På den baggrund fortsættes implementeringsprocessen med det overordnede formål at skabe en fælles referenceramme mellem læger og sygeplejersker, når det handler om at vurdere smerter ved ikke-selvrapporterende patienter.

Administration af antibiotika bør planlægges efter om det er tidsafhængigt, koncentrationsafhængigt eller begge dele  

Ledende intensivoverlæge Morten Freundlich, Aalborg Universitetshospital, fulgte op med et interessant oplæg om antibiotika til tiden. Det er ikke er ligegyldigt, hvordan og hvornår vi administrerer antibiotika, hvis virkningen skal være optimal. Således afhænger det af om det pågældende antibiotika, der administreres, er tidsafhængigt, koncentrationsafhængigt eller en kombination af disse.

Fremtidige symposier

5. Intensive Symposium: den 30. september 2021

4. Anæstesisymposium: den 6. maj 2021

Vi håber at se jer!

Du kan læse mere om symposiet HER.

Indsendt af Karin Kaasby, Intensivsygeplejerske med særlig klinisk funktion – Undervisning og Udvikling, Aalborg Universitetshospital
Redigeret af Iben Tousgaard og Gitte Høj, Dråbe-Nyt.