Skrevet af: Camilla Rahbek Lysholm Bruun, Klinisk sygeplejespecialist, intensivsygeplejerske, cand.cur.; Maj-Brit Nørregaard Kjær, Projektleder, intensivsygeplejerske, cand.scient.san., Ph.D.studerende; Marie Oxenbøll Collet, Klinisk sygeplejespecialist, sygeplejerske, cand.scient.san., Ph.D., Postdoc. Alle ansat i Afdeling for Intensiv Behandling på Rigshospitalet.

Baggrund for projektet

Årligt bliver omkring 30.000 danskere indlagt på en intensivafdeling, fordi de har brug for livsunderstøttende behandling. For at garantere at vores patienter behandles med højest mulig kvalitet er det afgørende, at vi tester og afprøver behandlingstilbud i kliniske forsøg. For eksempel undersøger vi, hvor god og sikker en eksisterende behandling er i forhold til, hvor mange flere der overlever med færrest mulige ændringer i sundhed og livskvalitet efter intensivbehandling. Parametre som disse, der bruges til at vurdere hvor godt en behandling virker, kaldes også effektmål.

Formål

Dette forskningsprojekt har til formål at afdække og prioritere, hvilke effektmål, der generelt er væsentlige at måle på, for såvel patienter som pårørende, fagpersonale og forskere. På baggrund af resultaterne udvikles et sæt effektmål, der kan bruges som udgangspunkt for fremtidig klinisk forskning på intensive afdelinger i Danmark.

Projektet

Hvem kan deltage

Klinikere såsom sygeplejersker, læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætister, forskere og fundingpersonale, som har tilknytning til intensivafdelingen, kan deltage i undersøgelsen. Ønsker du at deltage i interview- eller spørgeskemaundersøgelse, kan du kontakte os på contact@incept.dk

Hvordan kan du deltage

For at kunne identificere og prioritere hvilke effektmål der er væsentlige at undersøge, har vi brug for hjælp. Projektet består af en interviewundersøgelse og en spørgeskemaundersøgelse. Du kan bidrage til undersøgelsen ved at deltage i både interview- og spørgeskemaundersøgelsen eller bare spørgeskemaundersøgelsen. I forbindelse med undersøgelserne registrerer vi følgende data om dig: Alder, køn, oprindelse, ansættelsesregion, antal års klinisk erfaring, profession, uddannelsesniveau og forskningserfaring.

Interviewundersøgelse

  • Interviewet foregår over telefonen eller ved fysisk fremmøde og tager max. 1 time.
  • Interviewet handler om dine overvejelser og tanker om det at være indlagt på en intensiv afdeling og livet efter indlæggelse på intensiv.
  • Interviewet bliver optaget og derefter nedskrevet til analysebrug.

Spørgeskemaundersøgelse

  • Spørgeskemaundersøgelsen er fordelt på 2-3 spørgeskemaer over 3-5 måneder. Hvert spørgeskema tager ca. 30 min at udfylde. Du får tilsendt spørgeskemaet til din e-Boks eller din e-mail, hvis du har opgivet denne.
  • I spørgeskemaundersøgelsen bliver du bedt om at prioritere vigtigheden af forskellige effektmål, der skal bruges til at vurdere effekten af en behandling.

Hvem står bag

Projektet er et samarbejde mellem Afdeling for Intensiv Behandling på Rigshospitalet og Intensiv Afdeling på Sjællands Universitetshospital Køge, Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital, Sygehus Lillebælt Kolding, Sygehus Sønderjylland og Aalborg Universitetshospital.

For at understøtte at vores forskning bliver relevant for dem, der skal have gavn af den, har vi i fire ud af fem regioner oprettet forskningspaneler bestående af tidligere intensivpatienter, pårørende, klinikere og forskere, der bidrager med rådgivning og sparring i forskningsprocesser. Forskningspanelerne har blandt andet været involveret i udvikling og afprøvning af spørgeskemaundersøgelsen såvel som interviewguides, givet anbefalinger til processen med inklusion af deltagere, samt udformning af informationsmateriale og informeret samtykke. Forskningspanelerne har således også en stor andel i dette projekt.

Læs mere om projektet på www.incept.dk

Link til protokol: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aas.14024