Skrevet af Hanne Aaris Mouritsen, Intensiv Sygeplejerske og Sygeplejerske med Særlig Klinisk Funktion. E-mail: h.mouritsen@rn.dk AUH

Det femte intensive Symposium på Hotel Hvide Hus var godt besøgt med 128 deltagere fra hele landet

 

Planlægningsgruppen bestående af sygeplejersker med særlig funktion fra de intensive afsnit på Aalborg Universitetshospital, havde sammensat et program af aktuelle emner indenfor den intensive sygepleje og med begrebsrammen Fundamentals of Care (FoC) som omdrejningspunkt.

 

Anne Mette Adams præsenterede sin forskning om non-farmakologisk håndtering af agitation, hos patienter på intensiv.

Ph.d. studerende ved Flinders Universitet i Australien og dansk sygeplejerske Anne Mette Adams, indledte de faglige oplæg. Anne Mette var rejst til Aalborg for at præsentere sit forskningsprojekt om, at udvikle en dansk-australsk klinisk retningslinje for non-farmakologisk håndtering af agitation hos patienter på intensiv. Forskningsprojektet er præsenteret i Dråbe-Nyt tidligere i år.

Baggrunden for projektet er, at selvom medikamenter spiller en vigtig rolle når patienten behandles for underliggende årsager til agitation, og i nogle tilfælde kan være afgørende for patientsikkerheden, så har medicin ofte bivirkninger. Klinikere må derfor også overveje metoder, der ikke involverer medicin. Der foreligger dog ikke megen evidens for anvendelsen af non-farmakologiske tiltag. Anne Mette beskrev processen med overvejelser i projektet og om at udarbejde en klinisk retningslinje på grundlag af Delphi undersøgelse, ligesom hun kom ind på forskelle i svar mellem såvel afdelinger som lande. Et spændende oplæg om at evidensbasere viden på tværs af landegrænser.

Som noget nyt på symposiet var der denne gang afsat tid i programmet til speedtalk for udstillere, og det var meget alsidige oplæg der blev præsenteret. Efterfølgende havde deltagerne i pauserne mulighed for at se udstillingerne og tale med repræsentanterne.

Udstillingerne blev godt besøgt i pauserne

Forskningsleder og professor Mette Grønkjær præsenterede FoC arbejdet på Aalborg Universitetshospital og muligheder for den intensive sygepleje. Oplægget tog udgangspunkt i begrebsrammen Fundamentals of Care (FoC), og hvordan man i Region Nordjylland har etableret et tværinstitutionelt sygeplejefagligt forskningssamarbejde inden for rammen af FoC. Mette talte om betydningen af et fælles sprog for sygepleje med udgangspunkt i FoC og relaterede begrebsrammen til intensivspecialet i hendes medrivende personlige fortælling om at være pårørende på intensiv og oplevelsen af, at der ydes personcentreret sygepleje.

Stemningsbilleder fra salen

 

 

 

 

 

Efter frokostpausen indledte Afsnitsledende sygeplejerske Majbritt Bøgh Riis fra intermediært afsnit IMA på Aalborg Universitetshospital med oplæg om, hvordan hun som leder i et nyt afsnit kan anvende FoC-rammen som værktøj til sygeplejefaglig ledelse. Blandt andet gav FoC inspiration til værdisættelse af sygeplejen i afdelingen og rammen understøtter den daglige refleksion ved blandt andet tavlemøder og organisering, så der skabes kontinuitet og stabilitet. Endeligt kom Majbritt ind på knappe sygeplejerskeressourcer og hvordan anvendelse af FoC kan styrke sygeplejens kernefaglighed i det tværfaglige samarbejde, når andre faggrupper ansættes i afdelingen.

Ann Hanifa holdt oplæg om sygeplejerskers oplevelser med kognitive problemer hos intensivpatienter

Efterfølgende havde Intensivsygeplejerske og videnskabelig assistent på ICI-C og Hab programmet Ann Hanifa oplæg om sygeplejerskers oplevelser med kognitive problemer hos intensivpatienter. Kognitive problemer hos tidligere intensivpatienter beskrives som den mest hyppige, men også mest underrapporterede af komponenterne i PICS (Post Intensive Care Syndrome). Ændrede sedationsstrategier åbner muligheden for tidlig rehabilitering, også af kognitive funktioner, og Ann har undersøgt hvordan sygeplejersker oplever kognitive problemer komme til udtryk hos patienten indlagt på intensiv ved at interviewe ti sygeplejersker fra tre intensive afsnit. Analysen frembragte fire temaer;

  • Kognitive problemer og delirium ses som to sider af samme sag,
  • At finde mennesket bag patienten,
  • Rammerne på intensiv bidrager til en umenneskeliggørelse af patienterne,
  • At fastholde en form for normalitet i et forvirrende miljø.

Temaerne blev præsenteret i medlevende fortællinger.

Det sidste faglige indlæg var ved Intensivsygeplejerske med særlig klinisk funktion Charlotte Daugbjerg som talte om Forventningsafstemmende samtaler med pårørende på det neuro- og traumeintensive afsnit på Aalborg Universitetshospital. Charlotte talte om baggrunden for forventningsafstemmende samtaler og om udviklingsprojekt med Afsnitsledende sygeplejerske Tina Seidelin Rasmussen og Karin Kaasby, som har vist at forventningsafstemmende samtaler kan medvirke til øget pårørendetilfredshed og fremme samarbejdet mellem intensivsygeplejersken og pårørende. Projektet har resulteret i, at forventningsafstemmende samtaler er blevet et formaliseret tilbud til pårørende i afdelingen og at der er sammensat en gruppe sygeplejersker i afdelingen som hver uge forestår samtalerne.

God stemning og fuldt fokus på årets intensivsymposium

Dagens sidste indslag var ved Sygeplejerske Ruth Asferg Holst om Nurseruth og en stregtegnings bekendelser. Ruth fortalte om baggrunden for, hvorfor Nurseruth findes og om at være usikker i sit job som sygeplejerske samt om selvtillid og selvværd.

 

Symposiet blev afrundet af konferencier Maria Pindstrup som takkede oplægsholdere og udstillere for faglig inspirerende dag og deltagere for at være interesserede og aktive i diskussionerne i salen såvel som i pauserne samt Hotel Hvide Hus for god forplejning.