Her finder du DASAIMS opdaterede fasteregler til børn < 18 år

  • Indtil 1 time før anæstesiinduktion må barnet drikke vand, saftevand, sukkervand og frugtjuice uden frugtstykker
  • Indtil 3 timer før anæstesiinduktion må barnet få modermælk
  • Indtil 4 timer før anæstesiinduktion må barnet få modermælkserstatning
  • Indtil 6 timer før anæstesiinduktion må barnet spise og drikke normalt

Unødvendige lange fastetider til børn bør så vidt muligt undgås.

Raske børn bør opfordres til at drikke klar væske (vand med eller uden sukker, frugtjuice uden frugtkød) op til en time før anæstesi.

 

DASAIMs hjemmeside, under “vejledninger” finder du en kort endorsment skrivelse og en plakat med guidelines.

Skrevet af: Carsten M. Pedersen, Faglig redaktør på Dråbe-Nyt