Introduktion og metode:

Hudreaktioner ved brug af masker er en stor udfordring for alle. Jo længere tid du bruger maske, jo større risiko er der for at få irriteret hud, viser ny undersøgelse blandt godt 10.000 hospitalsansatte i Region Hovedstaden, hvor 6 ud af 10 havde oplevet problemer. Undersøgelsen blev gennemført under 2. bølge af COVID-19 pandemien og bygger på selvrapporterede svar.

Resultater:

Personale som var ansat på intensive afsnit var særligt belastede, idet 75 % havde oplevet hudreaktioner. På opvågningsafsnit var forekomsten 72 %, på sengeafdelinger 68 %, på anæstesiafsnit 60 % og på ambulatorier 54 %.

Personale, der brugte maske i mere end seks timer om dagen, havde fire gange højere risiko for at få hudreaktioner end dem, der brugte maske i mindre end tre timer. Typen af hudreaktioner afhang også af hvilken type værnemiddel, der blev anvendt.

Diskussion:

Desværre er det et vilkår at skulle bære maske, men uanset hvor god komforten er, vil huden blive udsat for gnidninger fra masken, som irriterer huden. Samtidig lukker masken huden inde hvilket giver fugtig, klæbrig og fedtet hud.

Undersøgelsen belyser sammenhænge mellem hudsygdomme, som akne, rosacea eller atopisk eksem, og hudtyper som fx sensitiv hud. Disse forhold giver langt større risiko for hudreaktioner. Netop dette gør, at hudpleje skal tilpasses den enkelte medarbejder.

Undersøgelsen understøtter vigtigheden af at der til stadighed stilles krav til indkøb af masker, der både beskytter mod smitte og samtidig har den bedste komfort – hvilket er meget individuelt.

Unikt for denne undersøgelse er, at den er hidtil største af sin slags, internationalt. Den er netop publiceret i det internationale tidsskrift Contact Dermatitis.

Læs hele artiklen i Contact Dermatitis her, der er “Open Acces”.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jette.Grothe.Skiveren@regionh.dk

Undersøgelsen er udført af:

Jette G. Skiveren, klinisk sygeplejespecialist, can.scien.san., Malene F. Ryborg, sygeplejerske med klinisk specialfunktion, Britt Nilausen, sygeplejerske med klinisk specialfunktion, Susan Bermark, klinisk sygeplejespecialist, Peter A. Philipsen, Senior forsker, M.Sc. E.E., Ph.D. Dermatologisk afdeling og Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte Jette.Grothe.Skiveren@regionh.dk