Anne Højager Nielsen og Helle Svenningsen

Ny metode til screening af dysfagi hos intensivpatienter

Forskningsansvarlig sygeplejerske og adjunkt ved AU Anne Højager Nielsen, Ph.d., Hospitalsenheden Vest., intensivsygeplejerske Neil Duncan Gow, Regionshospitalet Herning og lektor Helle Svenningsen, Ph.d., VIA University College, Aarhus, har skrevet en artikel om oversættelse og implementering af et dysfagi screeningsredskab til intensivpatienter.

Baggrund:

Dysfagi på grund af intubation påvirker en ud af fem patienter og gør det udfordrende at ernære intensivpatienten sufficient samtidig med at der er stor risiko for aspiration.

Yale Swallow Protocol (YSP) er en tretrinsmetode til at screene patienterne for dysfagi. Redskabet bestå af en kognitiv test, undersøgelse af mundens funktion og patientens evne til at drikke.

Metode:

Værktøjet blev oversat og udgivet ud fra WHO’s anbefalinger, som blandt andet består af oversættelse og tilbage-oversættelse samt pilotafprøvning. Desuden valgte man at afprøve to forskellige versioner af redskabet før en man endte med en tredje og endelig version.

Resultat:

Sygeplejersker fra Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Herning deltog i fire gruppeinterview med det formål at evaluere validiteten af skemaet og det resulterede i flere justeringer af oversættelsen. For at implementere SPY-ICU i praksis er det vigtigt at øge sygeplejerskers forståelse for dysfagi og at træne udførelsen sammen med en kollega.

Implikationer for praksis:

SPY-ICU kan anvendes til at screene for dysfagi hos patienter på intensiv.

Er du interesseret i at høre mere om SPY-ICU, så er du velkommen til at kontakte Anne Højager Nielsen, annsve@rm.dk

Du kan læse artiklen her: Translation and adaption of the Yale Swallow protocol for a Danish intensive care setting