Artiklen præsenteres af en af forfatterne, Iben Tousgaard, sygeplejefaglig forskningskonsulent, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Artiklen er skrevet af fire sygeplejersker fra hospitalets netværk for kliniske sygeplejespecialister og delt med tilladelse fra Fag & Forskning. 

 

Spørgeskemaundersøgelsen blev foretaget på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Hospitalet ligger i København. I alt svarede 553 plejepersonaler på spørgeskemaet.

Covid-19 medførte i foråret 2020 omorganisering af sygeplejen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. For at kunne sikre de bedste forudsætninger for en fremtidig omorganisering er det vigtigt at vide, hvordan plejepersonalet oplevede omorganiseringen under covid-19. Derfor blev det undersøgt, hvilke faktorer der havde indflydelse på, hvordan plejepersonalet oplevede omorganiseringen af sygeplejen.

Undersøgelsen biddrog blandt andet til en drejebog for håndtering af udlån af personale på BFH, med anbefalinger til: afdelinger der modtager personale, rammer og organisering, ledere og medarbejdere.

Konklusionen på undersøgelsen lyder, at tryghed, frivillighed, introduktion og motivation havde betydning for hvordan plejepersonalet oplevede omorganiseringen. Dette stiller både krav til organisering, ledere og medarbejdere, hvis der igen opstår behov for en omorganisering af sygeplejen.

Der stilles også følgende spørgsmål til debat:

  • Hvilke erfaringer har I gjort jer med udlån, arbejdsopgaver og involvering under covid-19- pandemien?
  • Hvilke anbefalinger for et kommende beredskab mener I, er helt centrale?
  • Hvordan har I modtaget nye kolleger under covid-19-pandemien?

Læs hele artiklen her.