Skrevet af: Dorte Söderberg, Formand for FSAIO

 

En journalist, som henvendte sig, havde diskuteret med en kollega: ‘Hvorfor skal en læge stå og udtale sig, når det er sygepleje og sygeplejersker, det handler om?’

 

Det kan man jo kun give journalisten ret i, men samtidig føles det en kende udfordrende at blive vækket kl 6 om morgenen for at udtale sig om sygeplejekompetencer til ”P1 morgen”.  

Journalister fra pressen har henvendt sig med spørgsmål om så forskellige ting som uddannelse og værnemidler og her skal læseren/ tilhøreren være opmærksom på, hvor hurtigt tingene udvikler sig, og det svar der er rigtigt i dag, kan synes irrelevant i morgen. 

FSAIO – repræsenteret af formand Dorte Söderberger sammen med DASAIM blevet inviteret til at deltage i en ”COVID19  taskforce gruppe ” hvor der er repræsentanter for Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, samt repræsentanter i stabsfunktioner fra de enkelte regioner. Formålet har været at få et nationalt overblik over intensiv kapacitet i forhold til bemanding, senge og respiratorer. Der har været afholdt videokonferencer 2 x ugentligt i begyndelsen af krisen, hvor vi på nuværende tidspunkt er gået over til at ‘mødes’ ad hoc 

FSAIO har også haft et godt samarbejde med DSR, som har henvendt sig for at blive klædt på med specialekendskab, inden de er gået ud i pressen. Det er et initiativ, som vi sætter stor pris på.  

Dorte Söderberg, Formand for FSAIO

Det er med corona epidemien gjort tydeligt, hvor vigtigt det er, at have et sygeplejefagligt selskab, så det ikke bliver myndigheder, læger eller fagforeningen der udtaler sig om anæstesi-, intensiv-og opvågningssygeplejerskernes speciale og virke.