Af Jakob Nors og Louise Munk, anæstesisygeplejersker på Nordsjællands Hospital, Hillerød

Overvægt er et stigende problem og ifølge Danmarks statistik går Body Mass Indexet (BMI) for den gennemsnitlige dansker fortsat i den forkerte retning. Dette ses også hos de patienter vi møder i perianæstetisk sammenhæng. 

I Danmark har vi ikke nogen konsensusvejledning vedrørende anæstesi til overvægtige, og de enkelte afdelinger læner sig derfor op ad regionale og lokale retningslinjer.  

Har man interesse for emnet, kan det derfor være værd, at kaste et blik på den nye, engelske guideline og quickguide-poster til brug i klinikken, som SOBAUK (sammenslutningen af engelske og irske interessenter for bariatrisk anæstesi) har udgivet (se ovenfor).

Den er et oplagt oversigtsværktøj i forhold til alt hvad du skal tænke på, når du står overfor anæstesi til overvægtige i præ-, intra- og postanæstesiologisk regi, og henviser blandt andet til QR-koder, med link til scoring af risiko for den pågældende anæstesi, det postoperative forløb og OSA (Obstruktiv Søvnabnø). Endvidere angiver den formler for udregning af medicindoser, forslag til anæstesimetoder og meget mere.