I forbindelse med den ekstraordinært svære situation forårsaget af Covid19, takker ICPAN (International Collaboration of Perianaesthesia Nurses) sine medlemmer, herunder FSAIO, for det enorme engagement, sygeplejersker fra hele verden har lagt i deres arbejde til gavn for patienter med Covid19.

I det følgende indleder Mette Ring, dansk bestyrelsesmedlem i ICPAN, det takkebrev ICPAN har stilet mod alle medlemsorganisationer, og som Dorte Söderberg, Formand for FSAIO har oversat til dansk. 

Til vores sygeplejekolleger i hele verden 

Af Mette Ring, anæstesisygeplejerske og medlem af ICPANs bestyrelse

Mette Ring, anæstesisygeplejerske på Aalborg Universitetshospital og medlem af bestyrelsen i ICPAN.

At være en del af større fællesskaber giver mening i hverdagen, men specielt i ekstraordinære situationer gør fællesskabets styrke en forskel.

Med COVID – 19 har vi som sygeplejersker været i front i håndteringen af en verdensomspændende pandemi. Vi har stået i nye og udfordrende situationer, men holdt fokus på at yde den bedste professionelle sygepleje.

Professionelle sygeplejemæssige tiltag blev italesat og synliggjort, da formand for FSAIO Dorte Söderberg under pandemien tonede frem i dagspressen i forbindelse med prioritering af ressourcer og den sygeplejefaglige kapacitet på de intensive afsnit.

Indeværende år, 2020 er på internationalt plan udnævnt til Sygeplejens År. Der var planlagt adskillige konferencer verden rundt for at fejre Sygeplejen inden pandemien satte en midlertidig stopper for det. Med internationale sygeplejefaglige fællesskaber er der etableret muligheder for udvikling – og forskningsmæssige tiltag, som kan styrke den professionelle sygepleje i de enkelte lande.

ICPAN – International Collaboration of PeriAnaesthesia Nurses, er et internationalt fællesskab for sygeplejersker, der arbejder med patienter i det perioperative forløb.    

ICPANs formål er blandt andet at facilitere international samarbejder og derfor er det naturligt med en påskønnelse af sygeplejerskernes indsats på globalt plan.

I september 2021 afholder ICPAN sin 6. internationale kongres “Seeking wisdom – Spreading Advanced Knowledge” i Athen, Grækenland. Kongressen giver mulighed for at styrke sygeplejen på internationalt plan og helt specielt tænker jeg, en stor del af fokus vil blive rettet mod den viden pandemien COVID19 har bidraget med for den professionelle sygepleje.

Takkebrev fra ICPANs bestyrelse

Oversat af Dorte Söderberg, formand for FSAIO

Dorte Söderberg, anæstesisygeplejerske på Odense Universitetshospital og formand for FSAIO

Den internationale sammenslutning af ”perianesthesia” sygeplejersker (ICPAN) støtter sygeplejersker i hele verden, og som organisation ved viat millioner af sygeplejersker lige nu er og har været involveret i pandemien, forårsaget af COVID-19. På samme måde er vi opmærksomme på den store entusiasme sygeplejersker lægger i at pleje og drage omsorg for syge patienter overalt. Derfor er det heller ikke uden grund, at I både skaber historie og udnævnes til verdens helte, i denne sundhedskrise. Et faktum, der tilfældigvis falder sammen med 200 året for Florence Nightingales fødselsdag 

2020 er også året, som WHO har dedikeret til anerkendelse af sygeplejersker og jordemødres mange bidrag til fremme af sundheden i verden. Pandemien i 2020 har vist, at sygeplejersker er fundamentet i alle sundhedssystemer, og at I altid er at finde tæt på mennesker i nød overalt.

Vi hædrer SYGEPLEJERSKER for jeres viden, engagement og positive bidrag, som I har ydet i denne krise. I arbejder i lange vagter med personlig risiko, mens I efterlader jeres familie hjemme. I yder en indsats, som inkluderer nye opgaver og etiske problemstillinger. Vores samlede erfaringer fra denne globale pandemi vil forandre sundhedsydelser langt ud i fremtiden ved at fokusere skarpt på værdien af professionel sygeplejeerfaring i sundhedsydelser. 

I denne udfordrende tid opfordrer vi dig til, at passe på dig selv og finde en balance mellem professionelt stress og sunde strategier for afslapning. Vi har en enestående global sundhedsmæssig nødsituation, og mens vi ikke ved, hvor længe den vil vare, er vi helt bevidste om din betydning i kampen. 

Hvis du har erfaringer fra dit arbejde, som du ønsker at dele, vil vi meget gerne høre om dem. Send dine tanker, behov, bekymringer eller kommentarer til icpan@icpan.org 

Vi er her for dig!

Husk: hold hovedet koldt, hjertet varmt og hænderne rene!

Sharing and Caring in Perianaesthesia Nursing 

ICPAN Board Members