Af Birgitte Tørring, referat af International Conference on Communication in Healthcare (ICCH), San Diego, California, USA, 27. – 30. Oktober 2019

Min deltagelse i den internationale konference Communication in Healthcare i San Diego, var en meget inspirerende oplevelse. De store forventninger jeg havde til deltagelse i konferencen, arrangeret af American Academy on Communication in Healthcare (ACCH) i samarbejde med European Association for Communication in Healthcare (EACH) – er til fulde indfriet. Flere meget spændende keynote oplæg med fokus på fælles beslutningstagning, patientinddragelse og sundhedskompetence satte tanker i gang om, hvordan vi i vores danske sundhedsvæsen, kan blive endnu bedre til at kommunikere med patienter, borgere og pårørende og træffe gode beslutninger om pleje og behandlingsvalg.

Foto 1:ben Højer Larsen og Lotte Fock, udviklingskonsulenter i act2learn, UCN ophænger poster, der beskriver udvikling og gennemførelse af et Simulationsinstruktørforløb.
Foto 2 og 3: Snapshots fra en inspirerende konference.
Foto 3

 

 

 

 

 

 

 

Jeg vil i det følgende beskrive enkelte nedslagspunkter. Under overskriften ”What community engagement taught me about health literacy”, fortalte Dr. Lisa Fitzpatrick om, hvordan hun igennem de seneste år har engageret sig i at styrke patienters og borgeres sundhedskompetencer. Hun har udarbejdet en række videofilm under titlen: ”Dr. Lisa at the Street”, som formidles via sociale medier. Hendes budskab er, at vi som sundhedsprofessionelle nødvendigvis må bevæge os ud og lytte til, hvad mennesker på gaden tænker om sundhed og sammenhæng med livsførelse og hverdagsliv. Hun påpeger, at vi må arbejde med, hvilket sprog vi anvender, når vi samarbejde med patienter; og vi må være nysgerrige på, hvordan vi skaber tillidsfulde relationer. Lisa Fitzpatrick har arbejdet med sundhedspolitik og -strategi i centraladministrationen i Washington, men har nu prioriteret at arbejde med patienter og borgeres sundhedskompetencer på frontlinje niveau. Her fortæller hun om sine tanker og ideer i en inspirerende TED talk

I samme tråd, forsatte Liz Salmi, strategisk konsulent ved Harvard Medical School Teaching Hospital. Liza er tilknyttet ”OpenNotes”, som er et webbaseret initiativ, der har til formål at styrke kommunikationen mellem patienter og sundhedsprofessionelle. Under overskriften ”Transparency, Trust and Opennotes: The Patient Perspective” fortalte Liza om, hvordan sundhedsprofessionelle og patienter med fordel kan samarbejde via en digital platform, og derigennem skabe gennemsigtighed i behandlingsforløb og tillid til sundhedssystemet. Liz Salmi er en af idéskaberne bag ”OpenNotes”. Hun fik som 29-årig diagnosticeret en livstruende hjernetumor og gennemgik et langt sygdomsforløb. Hendes oplevelser omkring dette gjorde hende til talerør for en bevægelse og for initiativet ”OpenNotes”, som arbejder for at skabe de bedste muligheder for, at patienter kan være partnere i deres eget behandlingsforløb. Liz er en engageret, karismatisk og inspirerende taler. Her fortæller hun om initiativet ”OpenNotes”. Anvendelse af ”OpenNotes” har spredt sig til tusindvis af hospitaler i USA, og anvendes i dag i samarbejdet mellem 44 millioner patienter og deres sundhedsprofessionelle samarbejdspartnere.

Foto 4: Lotte Fock, Karen Marie Juhl Nielsen, Iben Højer Larsen, Birgitte Tørring og Lone Meldgaard, udviklingskonsulenter i act2learn Sundhed, Social og Neuropædagogik – Professionshøjskolen UCN’s efter- og videreuddannelsesafsdeling.

Endelig vil jeg fremhæve de mange forskellige bud på, hvordan man har igangsat, gennemført og haft gavnlig effekt af simulationstræning af sundhedsprofessionelle, såvel mundtlige oplæg som posterpræsentationer. I disse præsentationer var vi nede i værktøjskassen. Hvordan gennemføres udbytterig teamtræning? Hvordan arbejdes hensigtsmæssigt med formativ og summativ feedback i debriefing? Hvordan skrives realistiske scenarier med eksakte læringsmål? Sammen med kollegerne Iben Højer Larsen, Lotte Fock og Lone Meldgaard fra Professionshøjskolen UCN, act2learn præsenterede jeg et uddannelsesforløb henvendt til undervisere, der ønsker at blive klædt på til at gennemføre simulationsbaseret undervisning. Vores poster blev besøgt af mange konferencedeltagere, og gav os mulighed for at tale med kolleger fra USA, Norge og Sverige om muligheder og udfordringer i simulationstræning.

Foto 5: Birgitte Tørring præsenterer en del af sit ph.d. studie omhandlende tværfagligt samarbejde i kirurgiske teams.

Jeg er meget taknemmelig for at have modtaget økonomisk støtte fra FSAIO til deltagelse i konferencen. Et bidrag der har medvirket til, at jeg fik mulighed for at præsentere et indsendt abstract omhandlende styrkelse af tværfagligt samarbejde i kirurgiske teams, baseret på min ph.d.-afhandling ”Transforming communication and relationship in interdisciplinary surgical teams”. Første del af afhandlingen er beskrevet i artikelform, som kan hentes her. Abstractet var udvalgt, som et af ti finalister til ”Best Oral Abstract”, hvilket for mig var en stor anerkendelse. Min præsentation og den efterfølgende feedback fra andre forskere og praktikere, der arbejder med teamsamarbejde på operationsafdelinger, gav inspiration til mit igangværende skrivearbejde omkring et mixed methods interventionsstudie omhandlende tværprofessionelt samarbejde på operationsstuen.