Kinaesthetics har vist sig at være en brugbar metode for sygeplejerskerne på intensiv afdeling på Kolding Sygehus til at kunne forbedre indsatsen i forhold til mobilisering af patienterne. Patienterne oplever sig i højre grad involveret i mobiliseringen, og den fysiske belastning for sygeplejerskerne er reduceret.   

Mange intensive patienter udskrives med permanent nedsat funktionsniveau, både fysisk og psykisk. Aktiv mobilisering hjælper med at fastholde funktionsniveauet (1), og kinaesthetics er et koncept, hvor aktiv mobilisering tager udgangspunkt i menneskets bevægelse og sansningen af denne. Kinaesthetics er baseret på det videnskabelige begreb kybernetik (regulerings- og styringsmønstre) samt sansning og erfaring af ens egne bevægelser.  

På Intensiv, Kolding Sygehus, er der gennemført et projekt, hvor Kinaesthetics blev indført i forbindelse med patientmobilisering. Projektet blev gennemført af 2 intensivsygeplejersker, som tidligere havde arbejdet med konceptet på en intensiv afdeling i Frankfurt am Main i Tyskland.  

Foto 1: Anna Hedegaard Rasmussen og Anne Breier hjælper en kollega op af en stol.

Projektet omfattede fire undervisningsdage i Kinaesthetics for intensivsygeplejerskerne. Undervisningsdagene blev gennemført ultimo 2015, primo 2016 og primo 2017. I alt 41 sygeplejersker, svarende til 61 %, valgte at deltage i undervisningen. I 2018 blev der udført semi-strukturerede individuelle interviews samt fokusgruppeinterviews af sygeplejerskerne, både dem, der havde deltaget i undervisningen, og dem, der ikke havde. Sygeplejersker, der havde deltaget i undervisningen, oplyste, at de fik patienterne mobiliseret tidligere, og at patienterne var mere aktive. Endvidere følte sygeplejerskerne, at de inddrog patienterne mere i mobiliseringen. 

Erfaringen fra Kolding Sygehus Intensiv viste også, at det ikke kun er patienterne, der nyder gavn af Kinaesthetics, men at personalet også gør det.  

Ved Kinaesthetics forflyttes patienten på en blid og skånsom måde. Ved at skubbe blidt og roligt med specielle bevægelser kan personalet aktivere patientens egen muskelkraft og dermed udnytte de fysiske ressourcer, patienten har. Patienten bruger de helt rette dele af kroppen og de rette bevægelsesmønstre, og dermed formindskes løft. 

Foto 2: De to sygeplejersker er nu trænere i kinaesthetics.

Kinaesthetics er udbredt i blandt andet USA, Tyskland og Italien, og erfaringerne herfra er, at det er gavnligt for patientens helbred, fordi det blandt andet fører til færre smerter. Endvidere er metoden mindre belastende for personalet. Erfaringen fra Kolding er også, at der opleves færre ryg- og skulderskader blandt personalet, siden de for tre år siden startede med at implementere metoden på afdelingen. 

De 2 sygeplejersker fra Kolding Sygehus Anna Hedegaard Rasmussen og Anne Breier har netop bestået en toårig uddannelse i metoden i Tyskland og kan nu kalde sig trænere i kinaesthetics.Det er planen, at de skal uddanne kollegerne på intensivafsnittet og være med til at udbrede kinaesthetics til andre afdelinger på Sygehus Lillebælt.
Du er velkommen til at kontakte sygeplejerskerne for yderligere information (@rsyd.dk)
 

Du kan læse hele resultatet på:
“Use of Kinaesthetic in patient mobilization: an evaluation study”
https://www.raftpubs.com/ojnmc-nursing-and-medical-care/pdf/ojnmc_raft1002.pdf

På videoen ovenfor ses Anna Hedegaard Rasmussen og Anne Breier forflytte deres kollega fra rygleje til sideleje ved brug af kinaesthetics.

Artiklen er blandt andet baseret på tekst fra Nyhedsbrevet TIRSDAG af Søren Hygum Hansen, Sygehus Lillebælt
Foto: Charlotte Dahl, Sygehus Lillebælt
Redigeret af Dråbe-Nyt: Gitte Høj

 1: Desai, SV, Law, TJ, Needham DM. 2011. Long-term complications of critcal care. Crit Care Med. 39: 371-379. Ref.: https:\\bit.ly/2ZqILM5