Af Anni Helene Kanstrup, anæstesisygeplejerske og Rebekka Steinvig, journalist, Mercy Ships

Drevet af lige dele nysgerrighed og eventyrlyst valgte Anni Helene at tage udfordringen op, og afprøve livet som frivillig for hjælpeorganisationen Mercy Ships på hospitalsskibet Africa Mercy, der i perioden august 2019 til juni 2020 ligger til kaj i Port Dakar, Senegal i Vestafrika.  

Jul syd for Ækvator 

Allerede i begyndelsen af december forlod Anni Helene sin hjemby Silkeborg. Jul og nytår måtte hun derfor fejre under lunere himmelstrøg, mens familien – en mand, en søn, en svigerdatter, og to børnebørn – var hjemme i Danmark. ”Mange spørger mig, hvordan jeg kunne være væk i julen. Men jul og nytår bliver det hvert år. Og det er ikke hvert år, man har mulighed for at tage af sted med Mercy Ships” fortæller Anni Helene.  

Mange liv forvandles 

Organisationen yder gratis operationer og behandlinger til lokalbefolkningen i de lande, Africa Mercy besøger. Indgrebene spænder vidt, og omfatter alt fra grå stær, læbe-gane spalte, brandskader og struma til klumpfødder, fødselsskader og deforme kranier. Som noget nyt benyttes mobiltelefoner i patientscreeningen. Via en app, kan potentielle patienter nu sende fotos og sundhedsoplysninger til personalet på Mercy Ships og det betyder, at de første operationer allerede kan foretages kort tid efter hospitalsskibets ankomst til landet.

Lange dage, men det hele værd 

Hjælpeorganisationens ydelser er baseret på frivilligt arbejde. Alt personale betaler for egen flyrejse, samt kost og indkvartering under opholdetAnni Helene’s arbejde bestod i, at tage imod og yde anæstesi til patienterne, der kom fra nær og fjern 

Foto 2: Denne pige var blot et af mange børn, der kom rejsende langvejs fra for, at benytte sig af de gratis hospitalsydelser. Fotorettigheder: Mercy Ships

Fraset de fleste ortopædkirurgiske indgrebvar der tit tale om meget langvarige operationer, og en vagt kunne let strække sig fra klokken 8 om morgenen til et sted mellem 18 og 19. 

Foto 3: Her står Anni Helene foran et af de anæstesiapparater, hun bedøvede ved under sit ophold som frivillig på Hospitalet Africa Mercy. Privatfoto: Anni Helene Kanstrup

Til gengæld gjorde det et stort indtryk på mig at se børnene, hvis liv blev forvandlet. hospitalsskibet gennemgik de store og smertefulde operationer, og få dage efter kunne jeg møde dem på dækket, hvor de smilende blev skubbet rundt på en trækvogn. Børn, som føknap kunne gå, kunne nu løbe, lege og gå i skole. Det er den virkelighed, Mercy Ships Danmark er en del af, og som jeg fik lov at bidrage til,” fortæller Anni Helene.

På foto 3 ses Anni Helene ved siden af et af afdelingens anæstesiapparater. ’Der bedøves med Propofol, Haldid og anæstesien vedligeholdes på SevoOfte tilstræbes det, at patienterne har spontan respiration. Der accepteres endog meget høje EtCO2 værdier. Det krævede lidt tilvænning for mig’, fortæller Anni Helene. 

Foto 4: Anni Helene sammen med to af de mange nye ansigter, hun nåede, at arbejde sammen med, begge anæstesilæger fra henholdsvis Tyskland og Senegal på studiebesøg. Privatfoto: Anni Helene Kanstrup

På foto 4 står Anni Helene sammen med et par af dem hun mødte- og kom til, at arbejde samme med på skibets operationsgang.

Flyvende farmor

Familien hjemme i Danmark er vant til, at Anni Helene drager ud i verden for at bruge sin faglighed. Anni Helene har arbejdet som anæstesisygeplejerske både i Afghanistan, Syrien, Det Indiske Ocean, som flight nurse i det danske forsvar, på Grønland og i Makedonien, og det er ikke uden grund, at sønnen kalder hende ”flyvende farmor”. Efter en del år med ansættelse som anæstesisygeplejerske i Viborg  og ø-sygeplejerske på Samsø, mærkede Anni Helene igen længslen efter at komme udenfor landets grænser.  

Interessen for det ’flydende hospital blev vakt ved et møde i banken, hvor bankrådgiveren spurgte, om Anni Helene kendte til Mercy Ships. ”Det var første gang, jeg hørte om organisationens arbejde, og kort tid efter stødte jeg igen på hospitalsskibet i tv-udsendelsen ’Størst’ med Peter Ingemann. Det fascinerer mig, at høre om ildsjæle, der yder hjælp til nogle af verdens fattigste. Jeg tænkte ved mig selv: Det vil jeg også være del af en dag,” slutter Anni Helene Kanstrup af.  

Foto 5: Personalet foran Africa Mercy kort efter skibet havde lagt til havn i Port Dakar, september 2019. Fotorettigheder: Mercy Ships

Fakta: 

Ca. 5 milliarder mennesker i verden har ikke adgang til en læge eller et hospital. 

Siden organisationen blev grundlagt i 1978, har Mercy Ships på forskellig vis hjulpet mere end 2,7 millioner mennesker.  

Hospitalsskibet Africa Mercy er en international arbejdsplads, og frivillige fra 50 forskellige nationer udgør besætningen, der tæller sundhedsfaglige, tekniske og administrative specialister. 

I august ankom hospitalsskibet til Senegal i Vestafrika efter 10 måneder i Guinea, og til august skal Africa Mercy til Liberia.  

For spørgsmål og mere information – kontakt:

Lisbet Mensa Annan (lisbet.mensaannan@mercyships.org)