Af Bente Buch, Applikationskoordinator Sundhedsplatformen, sektion Operation og gennem 25 år opvågningssygeplejerske på Rigshospitalet, POTA 2042.  

“Hello collegues I’m from Texas and I’m sorry, but we have guns”.  

Således begyndte en posterpræsentation, præsenteret ved den 5. verdenskongres for opvågningssygeplejersker, af Pamela Northrop. Hendes verden udgik fra et helt almindeligt universitetshospital hvor 91 % af personalet ikke følte sig trygge på arbejde.   

Code Silver er en situation der skulle trænes til og alle skal oplæres til at håndtere. Code Silver er når en “shooter er i bygningen. Det kunne være en pårørende der ikke kunne klare at vente, eller en patient som fik en kedelig besked og dennes pårørende håndterede krisen ved at skyde omkring sig. Træningen bestod i hvordan de skulle reagere. I nævnte rækkefølge skulle de ”Run, Hide or Fight”. De fik også en gennemgang af rum og skabe i opvågningen, hvor de kunne gemme sig. Sygeplejerskerne havde naturligvis spurgt, ”hvad med patienterne” og ledelsens svar var: ”hellere én død end to og vi vil gerne beholde vores sygeplejersker”. Et helt andet og meget skræmmende arbejdsmiljø.  

Ovenstående indlæg gjorde et stort indtryk på mig og jeg er sikker på de øvrige danske deltagere vil skrive referater og berige læsere af Dråbe-Nyt med mere fra det faglige indhold fra ICPAN 2019. Mit bidrag vil nedenfor være en beskrivelse af, hvorledes en dansk sygeplejerske fik erfaringer med globalt samarbejde i planlægning og udførelse af en verdenskongres.  

Globalt samarbejde og engagement medfører verdensorganisation og verdenskongresser 

International Collaboration of PeriAnesthesia Nurses (ICPAN) blev dannet i København I 2015. Forudgået af 4 års arbejde med at stifte foreningen og udarbejde vedtægter. Egentlig startede ideen blandt nogle anæstesisygeplejersker som mødtes til IFNA verdenskongres i London, som mente at der også burde være verdenskongresser for opvågningssygeplejersker. Der var bred enighed om at organiseringen, afgrænsningen af specialet og uddannelsen til opvågningssygeplejerske var forskellig globalt og nationalt. Dette trods evidens for, at patienterne fik større overlevelse og bedre smertebehandling og bedre kirurgisk sygepleje, når sygeplejerskerne var trænet og oplært til specialet.  

 I 2011 fik jeggennem mit engagement i FSAIO, muligheden for at være med i det netværk som lagde grunden til ICPAN som international organisation og som verdenskongres. En fantastisk rejse og samarbejdet med mange internationale kolleger, har siden beriget mit engagement på opvågningssygeplejens vegne. ICPAN verdenskongres afholdes hvert andet år og FSAIO har været med til at arrangere 5 kongresser, hvoraf den ene blev afholdt i København i 2015. I det følgende vil jeg i store træk dele min erfaring med hvordan planlægning og udførelse af kongressen foregår.  

Budfasen

Processen begynder med, at de forskellige lande giver bud på at afholde kongressen. De ”sælger” så og sige deres land gennem en folder hvor de præsenterer landet, deres turistattraktioner og deres politiske og økonomiske situation. Der præsenteres minimum 3 mulige kongressteder og for de flestes vedkommende inviteres relevante bestyrelsesmedlemmer fra ICPAN på ”Site-visit” for at besigtige faciliteterne, de potentielle kongressteder.  

Under ICPAN bestyrelse sidder Global Advicery Council (GAC) hvor hvert medlemsland er repræsenteret med 1 sygeplejerske. FSAIO er medlem af ICPAN og betaler kontingent for hver opvågningssygeplejerske som er medlem af FSAIO. De nu 16 GAC medlemmer mødes hver anden måned over internettet og ud fra et standard vurderingsskema alle har udfyldt, besluttes det næste kongressted. Herefter begynder landet så at sprede information om kongressen. De får hjælp til det videnskabelige program af ICPAN bestyrelsens videnskabelige medlem, som for tiden er Mette Ring fra Ålborg Universitetshospital. Det tager ca. 2 år at arrangere en verdenskongres. Der skal indsamles abstracts til hhv. posters og mundtlige præsentationer. Disse abstracts vurderes så af nogle af GAC medlemmerne, igen via en struktureret skema. Der skal naturligvis også sælges billetter, så alle arbejder på at reklamere for den kommende kongres.  

Se eksempelvis http://www.icpanconference.com/“>www.icpanconference.com og vurder allerede nu, om du vil deltage i ICPAN 2021 i Athen, Grækenland. De fleste værtslande har et budget som løber rundt, hvis der kommer 400 delegerede på kongressen. Er der færre vil kongressen give underskud, med mindre der er tegnet en ”no los” forsikring. 

Efter deadline for abstract starter puslespillet, hvor alle indlæg skal planlægges efter de emner der er annonceret for kongressen. Derefter annonceres programmet for forhåbentlig at tiltrække endnu flere deltagere. 

Kongressen afsluttes med afsløring af placering for den næste kongres og efter hjemkomst sendes et online evalueringsskema til alle deltagere. 

FSAIO, GAC og ICPAN’s bestyrelse

Er man valgt ind i FSAIO’s bestyrelse er man også berettiget til at sidde i GACFSAIO’s bestyrelse vil fortrinsvis pege på en opvågningssygeplejerske til denne post og derfra kan man så stille op til en bestyrelsespost i ICPAN.org 

Foto 1:De danske deltagere på Scenen

Som GAC medlem opfordres man til at deltage aktivt under hele kongressen. Hvis man har mod på det, kan man f.eks. være Chair, en rolle hvor man bla. præsenterer foredragsholdere på en session og hvis ingen stiller spørgsmål, kan man opsummere talernes budskab og evt. selv stille relevante spørgsmål.  

Således foregår, i store træk, arrangementet af en ICPAN kongres. ICPAN kongressen 2019 i Cancun Mexico, blev holdt i Hotelzonen og forløb heldigvis uden skyderier… Jeg vil gerne takke FSAIO for økonomisk støtte til deltagelse i konferencen. Husk du selv kan søge om støtte her https://dsr.dk/fs/fs3/økonomisk-støtte-og-referater-fra-støttemodtagere