Af Carsten Michel Pedersen, Klinisk sygeplejespecialist, Thoraxanæstesiologisk afsnit, Rigshospitalet

Evaluering af tid til intubation og succesrate for forskellige sundhedsprofessionelle i forbindelse med anlæggelse af dobbelt-løbet venstredrejet endotrakeal videotube – et prospektivt observationelt studie

 

Thoraxanæstesiologisk afdeling, Rigshospitalet, anlægger vi årligt ca. 700 dobbeltløbede tuber (DLT). Intubation med DLT er anvendt de sidste 60 år og hyppigt i forbindelse med lungekirurgiske procedurer som kræver en-lunge ventilation. Fordelen ved DLT er, at forbedre de kirurgiske forhold og beskytte lungerne under operation.  

Sammenlignet med enkeltløbede tuber har DLT en større ydre diameter og er mere komplekse i strukturen hvilket vanskeliggør anlæggelsen. Det hyppigste problem i forbindelse med anvendelse af DLT er displacering, og sjældent ses læsion af luftvejene og bronkial ruptur. Efterfølgende fiberoptisk bronkoskopi (FOB) har hidtil været golden standard til kontrol efter placeringen af DLT.  

Figur 1: Dobbeltløbet tube med indbygget videokamera.

For 5 år siden introducerede vi en DLT med video camera (DLT-ETView). Argumentet for anvendelse af DLT-ETView er reduktion af det samlede tidsforbruget samt ”real-time” luftvejs kontrol på en videoskærm. Patienter som undergår lungekirurgiske indgreb, har ofte en nedsat lungefunktion og tolerer dårligt apnø, hvorfor hurtig og sikker placering af tuben er vigtig. Desuden reducerer DLT-ETView antallet af lægetilkald til operationsstuen i forbindelse med re-intubationer samt behovet for tilgængelighed af fiberskop 

Da anvendelsen af DLT-ETView stadig har begrænset international udbredning, fandt vi det relevant, at foretage en systematisk evaluering af vores erfaringer med brugen.

På baggrund heraf har vi netop publiceret et studie i Journal of Perioperative Practice, hvor vi primært evaluerer succesraten og tidsforbruget på intubering med DLT fordelt på sundhedsprofessionelle inddelt i 3 grupper: anæstesisygeplejersker, anæstesilæger og kursister.

Hele artiklen kan læses her