Heidi Bach, sygeplejerske på Opvågningsafsnittet på Aalborg Universitetshospital Syd præsenterede sin poster på den 5. internationale konference for anæstesi- og opvågningssygeplejersker, ICPAN i Cancun, Mexico. I det følgende fortæller hun om nogle af sine mange spændende såvel faglige som sociale oplevelser, fra sin tur 

Skrevet af Heidi Bach, sygeplejerske, Opvågningsafsnittet, Aalborg Universitetshospital Syd.  

Jeg var så heldig at få en poster optaget til præsentation på ”5th International Conference for PeriAnesthesia Nurses” i Cancun, Mexico den 5-8. november 2019. Derfor søgte jeg, og var den taknemlige modtager af økonomisk støtte fra FSAIO. Bidraget var med til at gøre en lang rejse til Mexico til virkelighed – Tak for det!

Foto 1: Den styrende komite ”International Collaboration of PeriAnesthesia Nurses”.

Konferencens tema var ”Udforskning af nye horisonter og styrkelse af global praksis” med alt hvad det indebærer af videndeling, networking og udvikling af samarbejde. En utrolig spændende oplevelse at udveksle erfaringer med ca. 150 sygeplejersker inden for samme område fra hele verden!

 

 

Rejsen til Cancun

Grundet flyforsinkelser nåede vi ikke konferencens første dag, men sugede i stedet ekstra til os under konferencens sidste to dage. Der var mange spændende og forskellige oplæg og det var interessant at opleve de forskellige måder at gribe en præsentation an på. Jeg har udvalgt to oplæg, som jeg her ganske kort vil referere. 

PICC-line, MED-line og andre PVK-typer anlagt af sygeplejersker 

Min rejsemakker, anæstesisygeplejerske Rikke Boa fra Aalborg Universitetshospital, fortalte om ”Good arguments for Establishing an IV-team”. Et IV-team bestående af anæstesisygeplejersker, der tilbyder alle sengeafsnit, anlæggelser af PICC- og MED-lines samt PVK inklusiv undervisning, sparring og vejledning af personalet i pleje og valg af IV-adgange.  

En sideløbende monitorering af 68 patienters CVK-relaterede infektioner viste, at kun to katetre blev inficerede, svarende til 0.5-5.4 per 1000 dage. Hos samme patienter fandt man en ikke-signifikant stigning i infektioner sammenlignet med PICC-lines. I 66 % af tilfældene var kateter-typen dokumenteret; dermed en stigning på 49 % i forhold til baseline. Alt sammen medvirkende til at IV-teamet, er udvidet fra to sygeplejersker og en læge, til i dag, at bestå af otte sygeplejersker og en læge, til stor gavn for rigtig mange patienter. 

Ressourcer og patientflow på opvågningsafdelingen 

Et andet oplæg, jeg fandt yderst relevant og fik lyst til at implementere i mit eget afsnit, var Bente Buchs oplæg om ”How to Estimate Nurse-Patient ratio to Accomodate patient flow challenges in a Danish University Hospital”. Bente Buch har indtil for nylig arbejdet på et opvågningsafsnit på Rigshospitalet med tre opvågningsstuer, hver med seks patienter og tre sygeplejersker, der modtager patienter fra 11 forskellige specialer. Opvågningssygeplejerskerne oplevede udfordringer med dokumentation af plejetyngden og dermed tilpasning af personalenormeringen. Derfor havde de arbejdet med definering af plejetyngden ved at inddele patienterne i tre forskellige grupper: Stabile, mindre stabile og ustabile patienterPatienternes grad af plejetyngde kan ændre sig i løbet af opvågningsforløbet, hvilket har direkte effekt pådet antal patienter den enkelte sygeplejerske kan passe samtidigDenne tydelige inddeling af plejetyngden, har gjort det muligt, at dokumentere en udvikling, hvor der over årene er blevet flest grad 3 patienter om nattenforskel på plejetyngden i dag-, aften og nattevagterne med færre grad 1 patienter og flere grad 2 patienter.  

Et redskab der kan hjælpe opvågningssygeplejersker med at prioritere og synliggøre sygeplejeopgaverne i en travl hverdag, hvor opvågningssygepleje er udvidet til også at indeholde perioperativ og intensiv sygepleje. 

Galla og fest 

Jeg har også lyst til kort at nævne gallamiddagen torsdag aften. En aften som overraskede os meget positivt. Alle 50 deltagere gik all in og var med til at levere en fantastisk stemning. Der var gourmetmad, vin og drinks ad libitum, serveret af et yderst kompetent og venligt mexicansk personale. Et mexicansk band underholdte med lokal musik og sang og den sidste time var stort set alle deltagere på dansegulvet til glad international dansemusik. Virkelig en fantastisk oplevelse at feste med sygeplejersker fra hele verden J. 

I podiets rampelys 

Foto 2: Her står jeg ved min poster med titlen: Incidence and severity of catheter related bladder discomfort in non-urological patients in a Postanesthesia Care Unit.

Min egen poster blev valgt ud sammen med fem andre. Derfor var jeg på podiet for at fortælle om mit projekt ‘Incidence and severity of catheter related bladder discomfort in non-urological patients in a Postanesthesia Care Unit’.

Det var en god og lærerig oplevelse at få lov at dele ud af min viden om det projekt, som var årsagen til dette Mexico-eventyr. 

Min tur til Mexico sluttede heldigvis ikke på konferencens sidste dag. Jeg havde fornøjelsen af at opleve Yucatan-halvøen i endnu ni dage. En ferie med uforglemmelige oplevelser, med fantastisk natur og dyreliv, smukke Cenotes, spændende Mayakultur og imødekommende venlige mexicanere. 

Foto 3: Pelikaner og flamingoer på øen Isla Holbox.
Foto 4: et af de utallige, smukke ‘cenotes’. Cenotes er ældgamle ferskvandsfyldte jordfaldshuller.

 

 

 

 

 

Foto 6: Udsigten fra stranden til vores hotel ved Tulum.
Foto 5: Der var også tid til at se Chichen Itza på Yucatan-halvøen. Chichen Itza er en ruinby bygget i årene 6-900, som indeholder spor fra både Maya og Itza-kulturerne. Den er med på UNESCO’s verdensarvsliste.

Både konferencen og efterfølgende ferie har været en stor og uforglemmelig oplevelse. Så jeg vil opfordre alle til at indsende abstract, når chancen byder sig. Det hårde arbejde lønner sig, når man kan komme ud i verden.