Når fest og faglighed går hånd i hånd.
Indtryk fra FSAIOs 60 års jubilæum på Sluseholmen i København

Igen i år kunne FSAIOs medlemmer deltage i lodtrækningen om gratis billetter til foreningens forårslandskursus, og denne gang ni af slagsen. Forårslandskurset faldt i år sammen med FSAIOs 60 års fødselsdag. Begivenheden fandt sted på Sluseholmen i København og strakte sig over dagene den 19. og 20. marts 2019.

Der var der flere festlige indslag både inden og under jubilæumsmiddagen, der blev afholdt om aftenen på den første kursusdag. Begge dage var planlagt med parallelle og fælles sessioner for de tre specialer. Som tak for de udloddede billetter, har vinderne beskrevet deres oplevelser og sendt dem til FSAIO. I det følgende kan vi derfor bringe et sammendrag af bidragene.

 

I anledning af 60 års jubilæet var der flere aktiviteter, såsom puslespil med jubilæumslogoet.

Birthe Baktoft, tidligere formand for FSAIO, åbnede rækken af indlæg med sit indsigtsrige og underholdende tilbageblik over de sidste 250 års rivende udvikling indenfor både teknologi, medicin og sygeplejen generelt. Birthe kom også ind på hvordan sygeplejerskers fagidentitet igennem tiden har taget form fra stuekoner til nutidens specialsygeplejersker. Birthe beskrev desuden udviklingen fra uddannelsen af de første tyske sygeplejersker i 1836 efterfulgt af ”The Nightingale School” i London i 1860, til Diakonissestiftelsens sygeplejerskeuddannelse i København i 1863.

Hele to af landskursets indlæg handlede om ilt-behandling. Herunder fordele og ulemper ved brugen af ilt og hvilken iltfraktion, der på baggrund af nutidens evidens, er den optimale.
Ilt opfattes i dag som et lægemiddel, og lokale instrukser for brugen ilt bør derfor følges. Indtil nyere studier foreligger er trenden derfor, at ilttilskud bør titreres så SpO2 ligger mellem 94-98 %. Iltprocenten forud for ekstubation blev også omtalt, og her tilrådes det, at tilføre højst 80 % for at undgå atelektasedannelse. Peroperativ ilttilførsel blev anbefalet at ligge mellem 30-50 %.

Flere steder i referaterne nævnes Christina Sølvsteen, afdelingssygeplejerske på anæstesiologisk afdeling, Bispebjerg og hendes oplæg om Positive Leadership og flowet igennem en anæstesiafdeling.
Via sit arbejde med Positive Leadership har Christina lært sig, at ændringer i adfærd og arbejdsgange på en hospitalsafdeling er helt afhængigt af personalets motivation. Først når formålet bliver tydeligt, kan en forandring finde sted. Eller med andre ord “Kender man sit ”Hvorfor” vil man lettere acceptere et ”Hvad” (citat).
Christina henviste til Kari Martinsen som i en af sine sygeplejeteorier beskriver vigtigheden af, som leder i en travl afdeling med et højt flow, at give sig tid til at være nærværende over for personalet, og gå forrest. Først når man som leder viser medfølelse, taknemmelighed og tilgivelse, vil man opleve en tryg personalegruppe.

Et andet af jubilæets store højdepunkter var da skuespiller Bodil Jørgensen indtog scenen, og fortalte sin gribende og personlige beretning om sit forløb som intensiv-patient.
Den dengang 53-årige skuespiller var i færd med en udendørs optagelse, hvor hun, sammen med Kurt Ravn, i en traktor skulle optage en scene. Pludselig skred traktoren og Bodil Jørgensen kom svært til skade. Et traume der for altid, såvel psykisk som fysisk, satte sig dybe spor.
Bodil Jørgensen, som var tæt på at dø, blev med ambulance og politieskorte bragt på hospitalet hvorfra et langt indlæggelsesforløb på hele 3 hospitaler, inklusiv genoptræning, fandt sted.
Under hele sit oplæg strålede taknemmeligheden ud af hende. Hun følte sig dybt rørt over at have fået endnu en chance og havde efterfølgende besluttet sig for, altid at gøre sig umage med livet.
Forløbet havde været langt og sejt for Bodil Jørgensen. Alligevel havde hun kun lovprisende ord til overs for behandlingen og de fagprofessionelle, hun fik hjælp fra.

Som hun sagde: “Jeg tager hatten af for jeres arbejde – bliv ved med at gøre hvad I gør!”

Programmet fra kurset ses her.

Flere referater fra konferencen kan ses her.

 

Skrevet af Louise Munk, Dråbe-Nyt,
Redigeret af Iben Tousgaard, Dråbe-Nyt.

 

Der var fuld sal til FSAIOs  kursus