Årets NOKIAS (Nordic congress for Intensive Care Nurses and Nurse Anesthetists) fandt i år sted i Reykavik. NOKIAS er sammenslutningen af nordiske anæstesi- og intensivsygeplejersker, og samarbejdet manifesteres hvert 3. år med en konference, som medlemsnationerne skiftes til at arrangere.

Blandt konferencens deltagere havde 15 medlemmer af FSAIO modtaget økonomisk støtte for at kunne rejse til Island og deltage i konferencen.Som vanlig har modtagerne af de økonomiske bidrag kvitteret med referater, der HER kan læses i deres fulde form.

Konferencen bar i år overskriften ”Caring for yourself while caring for others’. Den rummede alt fra besøg af den islandske præsident og amerikanske gæsteforelæsere, til veltilrettelagte simulations workshops og yoga til selvhjælp og forebyggelse af ’Burnout among nurses’.

Flere danske sygeplejersker havde indsendt abstracts og deltog såvel i poster- som mundtlige præsentationer. I år blev Susanne Ravn Jørgensen således den heldige modtager af en posteraward for sit arbejde med titlen: Kollegial sparring blandt anæstesisygeplejersker – en vej til større faglighed og trivsel. Du kan læse mere om Susannes projekt HER. Fra redaktionen ønsker vi Susanne et stort tillykke!

Den veltilrettelagte konference løb over to dage, og du kan se programmet HER.

Alle referat-skrivere emmer af iver for at dele ud af den inspiration, de vender hjem med. Heriblandt om livet som anæstesisygeplejerske på Grønland, fortalt af den islandske anæstesisygeplejerske, Steinumm Snæbjørnsdottir; for ikke at nævne mødet med den amerikanske professor, John P. Maye, der forelæste om opioidfri anæstesi og smertebehandling til opioidtilvænnede patienter.

Flere deltagere refererer til den norske psykolog og professor i etik, Terje Mesel som åbnede konferencen med sit oplæg: Når noget går galt – skam, skyld og ansvar i sundhedsvæsnet. Vi oplever alle, at lave fejl, men hvordan håndterer vi det bedst muligt i forhold til os selv og kollegaer? En problemstilling, der altid vil være nærværende.

”Hello Mr. President”. Carl-Christian Kitchen kunne ikke dy sig for lige at hilse på den Islandske Præsident, Hr. Gudni Johannesson, når nu chanchen bød sig…

Blandt indtryk fra kongressen, fremhæver deltagerne også de veltilrettelagte simulationsworkshops, herunder den om uventet vanskelig luftvej afholdt af Bráðaskólinn/ Acutschool. I forbindelse med workshoppen så deltagerne også den lille you-tube video fra 2007: Just a routine operation med fokus på det anæstesiologiske skrækscenarie, KIM-KIT.

Også Anna Rømer og hendes oplæg om affaldssortering, gjorde stort indtryk hos referenterne. Projektet tager udgangspunkt i erfaringer fra Thoraxanæstesiologisk afdeling på Rigshospitalet. Det er en ’bold’, redaktionen af Dråbe-Nyt gerne vil gribe, og bringe mere. Vi hører derfor meget gerne fra læsere, der har erfaring med affaldssortering og en miljøbevidst, bæredygtig tankegang på deres arbejdspladser.

Også Trine Haberlandt, Projekt-og intensivsygeplejerske fra Kolding Hospitals afdeling for Intensiv og bedøvelse, var taget til Island og skriver blandt andet:

Via sin poster: Delirium score in the icu. A pilot study, kom Trine Haberlandt naturligt i snak med mange med hvem hun deler sin interesse for delirium hos intensivpatienter.

“…jeg havde taget turen til Island alene, og var naturligvis spændt på, hvordan det ville være. Det var en succes! Aldrig har jeg mødt så mange positive sygeplejersker, som er så vilde med deres arbejde og med at snakke om det. De brænder for at udøve den bedste sygepleje til patienterne. Og samtidig tager de udfordringerne der er i sundhedsvæsnet med mangel på sygeplejersker, stressende arbejdsvilkår og overbehandling af patienter på intensiv, meget alvorligt. Der blev diskuteret på kryds og tværs og udvekslet mails og erfaringer. Den minglen og networking der blevet lavet de 3 dage, med erfaringsudveksling på alle niveauer fra snak om retningslinjer, afdelingsprojekter til ph.d.’er. Det var den følelse af samhørighed på trods af landegrænser, den oplevelse af engagement hos den enkelte sygeplejerske og vidensudveksling, som var mine højdepunkter på turen. Tak for støtten fra FSAIO”.

Redaktionen af Dråbe-Nyt vil gerne takke samtlige referenter for deres bidrag, og samtidig opfordre flest muligt til fortsat at ansøge FSAIO om økonomisk støtte til formål for anæstesi-, intensiv- og opvågningssygeplejens fortsatte faglige udvikling.

Tildeling af økonomisk støtte til deltagelse i konferencer, som denne, er et tilbud til alle FSAIOs medlemmer. Man skal blot have været medlem og betalt kontingent i minimum et år. Deltagelse i konferencer, er et boost af fagligheden, ikke kun afledt af diverse foredrag, men i høj grad også i mødet, erfaringsudveksling og netværk med kolleger fra andre afdelinger og nationer.

Næste NOKIAS afholdes i 2022, og Norge bliver værtsland.

Her kan du se hvordan du søger om økonomisk støtte.

Skrevet af Louise Munk, Dråbe-Nyt,
Redigeret af Iben Tousgaard, Dråbe-Nyt.