Skrevet af Louise Munk, Dråbe-Nyt.dk

Interview med Susanne Ravn Jørgensen, Anæstesisygeplejerske og Faglig Ansvarlig ved Dagkirurgisk Center, Svendborg Sygehus.

 

Ved NOKIAS2019 fik anæstesisygeplejerske, Susanne Ravn Jørgensen fra Dagkirurgisk Center på Svendborg Sygehus, prisen for bedste poster og præsentationen af den. Titlen var ’Kollegial sparring blandt anæstesisygeplejersker – en vej til større faglighed og trivsel’.

Redaktionen af Dråbe-Nyt har talt med Susanne og i det følgende fortæller hun kort om den intervention, posteren tager afsæt i.

Fra ide…

Ideen udsprang af behovet for en mere fagspecifik kollegial sparring blandt afdelingens 25 anæstesisygeplejersker. Hver morgen samles både anæstesi- og operationssygeplejersker godt 5-10 minutter hvor stuer og personale fordeles. I det korte tidsrum er der ikke tid og plads til diskussion af anæstesisygeplejerskernes fagspecifikke problemstillinger.

Som anæstesisygeplejerske arbejder vi som bekendt meget selvstændigt, kommer let til at stå alene med sin undren og sine oplevelser af hvad der går godt og mindre godt. Det kan påvirke den faglig identitet, arbejdsglæde, trivsel og i sidste ende kvaliteten af det arbejde vi udfører.

… til handling

På Efteruddannelsen for specialuddannede anæstesisygeplejersker hørte Susanne første gang om fænomenet Kollegial sparring. Da hun satte sig til tasterne og søgte, stødte hun på forfatteren C. Dalsgaard og bogen, Kollegial Sparring: Vejen til trivsel og faglig udvikling (2015).

I sit daglige arbejde oplevede Susanne behovet for et løft af anæstesisygeplejerskernes rammer og mulighed for intern sparring og faglig samtale. Derfor fremlagde hun ideen for sin ledelse og fik grønt lys til at gå i gang.

I implementeringsprocessen, har Susanne ikke brugt bogen af C. Dalgaard slavisk, blot lænet sig op ad dens budskaber og ladet sig inspirere til en praktisk anvendelig tilgang for kollegial sparring.

Fald i sygefravær

Som det ses af posteren nedenfor, resulterede projektet i indføringen af et fast ugentligt 25 minutters møde i arbejdstiden mellem anæstesisygeplejerskerne. Her leder en ordstyrer mødet, en deltager præsenterer en faglig problemstilling som belyses ud fra kollegernes anerkendende spørgsmål og mødet afrundes og evalueres konstruktivt.

Gruppen af anæstesisygeplejersker på Dagkirurgisk, Svendborg Sygehus har modtaget interventionen med nysgerrighed og stor iver, fortæller Susanne. Kollegial sparring er indført uden omkostninger. Om der er sammenhæng med det anseelige fald i sygefravær fra 11% til 2,5%, er ikke endeligt bevist. Fra ledelsens side er der dog kun positiv interesse og intention om at lade projektet fortsætte. 

Ønsker du at vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte Susanne Ravn Jørgensen: susanne.ravn.jorgensen@rsyd.dk