Flere steder i verden er anæstesisygeplejen fortsat ikke anerkendt som speciale eller understøttet af en specialuddannelse, ligesom titlen som anæstesisygeplejerske ej heller er beskyttet. Dette er baggrunden for IFNAs foreningsarbejde, der i år kan fejre 30 år.

Initiativet til foreningens stiftelse opstod i 1989 og udsprang af den amerikanske sammenslutning for anæstesisygeplejersker, AANA (American Association of Nurse Anaesthetists). Foreningens møder har siden gentaget sig i forskellige dele af verden samtidig med, og antallet af medlemslande er steget til 43.

Foreningen afholder hvert fjerde år en verdenskongres, og samles samtidig om en række vedtægter, herunder:
•   Styrkelsen af samarbejdet mellem anæstesisygeplejersker på tværs af landegrænser
•   Formidling af et grundlæggende uddannelsesniveau for anæstesisygeplejersker
•   Manifestering af anæstesisygeplejerskers fortsatte læring, herunder mulighed for deltagelse i IFNAs faglige kongresser
•   At understøtte anæstesisygeplejefaglige sammenslutninger og kvalitetsstandarder relateret til anæstesisygepleje
•   At arbejde for anerkendelse af anæstesisygeplejen, herunder netværk med organisationer som WHO, WFSA (World Federation of Societies of Anesthesiology), ESNO (European Specialist Nurse Organisation), ICN (International Council of Nurses), G4Alliance (The Global Alliance for Surgical, Obstetric Trauma, and Anaesthesia Care) og nationale organisationer som FSAIO
•  Sikre godt samarbejde mellem anæstesisygeplejersker, anæstesiologer, hospitalsvæsen og andre samarbejdspartnere af relevans for anæstesisygeplejen

I forbindelse med 30 års jubilæet har IFNA lavet en podcast med titlen ’Beyond the Mask’. Her fortæller stifter Sandra Ouellette og formand Jackie Rowles om foreningens tilblivelse og arbejde. Den kan høres HER.

Ligesom IFNA, betragter FSAIO deltagelse i kongresser, konferencer og andet som et boost af fagligheden. Som medlem af FSAIO er du automatisk medlem af IFNA og kan søge om økonomisk støtte til deltagelse i arrangementer som IFNAs. Berettigelse til at ansøge kræver, at man har været betalende medlem af FSAIO i minimum et år.

Næste gang du kan møde IFNA, er på verdenskongressen WCNA. Den afholdes den 2.-5. maj 2022 i Šibenik, Kroatien.

Via dette LINK kan du se hvordan du søger om økonomisk støtte hos FSAIO.

Skrevet af Louise Munk, Dråbe-Nyt,
Redigeret af Iben Tousgaard, Dråbe-Nyt.